Mehanika fluida 1 – 29.09.2023.

Rezultati ispita održanog 29.09.2023.

Osnovi mehanike fluida – 28.09.2023.

Rezultati ispita održanog 28.09.2023.

Osnovi teorije procesa gorenja – 26.09.2023.

Rezultati ispita održanog u utorak 26.09.2023.

Osnovi termodinamike – 25.09.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 25.09.2023.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 25.09.2023.

Rezultat ispita održanog u ponedeljak 25.09.2023.

Hidraulika i pneumatika – 25.09.2023.

Rezultati ispita održanog 26.09.2023.

Mehanika fluida 1 – 22.09.2023.

Rezultati ispita održanog 22.09.2023.

Osnovi mehanike fluida – 21.09.2023.

Rezultati ispita održanog 21.09.2023.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 18.09.2023.

Rezultati ispita održanog u ponedeljak 18.09.2023.

Osnovi termodinamike – 16.09.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 16.09.2023.

Hidraulika i pneumatika – 18.09.2023.

Rezultati ispita održanog 18.09.2023.

Uvod u mašinstvo (mehanika fluida) – 15.09.2023.

Rezultati ispita održanog 15.09.2023.

Osnovi mehanike fluida – 14.09.2023.

Rezultati ispita održanog 14.09.2023.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 11.09.2023.

Rezultati ispita održanog u ponedeljak 11.09.2023.

Osnovi termodinamike – 11.09.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 11.09.2023.

Hidraulika i pneumatika – 11.09.2023.

Rezultati ispita održanog 11.09.2023.

Uvod u mašinstvo (mehanika fluida) – 08.09.2023.

Rezultati ispita održanog 08.09.2023.

Osnovi mehanike fluida – 07.09.2023.

Rezultati ispita održanog 07.09.2023.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 04.09.2023.

Rezultati ispita održanog u ponedeljak 04.09.2023.

Osnovi termodinamike – 04.09.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 28.08.2023.

ARHIVA VESTI