Studijski program ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA pruža teorijske osnove i praktična znanja neophodna za razumevanje termotehničkih, procesnih, gasnih i naftnih postrojenja, opreme i uređaja, kao i savremenih tehnika upravljanja energetskim tokovima i resursima.

Studijski program se realizuje kroz 3 studijske grupe

  1. Toplotna tehnika
  2. Procesna tehnika
  3. Gasna i naftna i tehnika
  Prezentacija modula toplotna tehnika
  Prezentacija modula Procesna tehnika
  Prezentacija modula gasna i natna tehnika

Studijski program Čiste energetske tehnologije je koncipiran kao interdisciplinaran studijski program, koga dominantno čine dve naučne oblasti, mašinsko inženjerstvo i inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. U realizaciji navedenog interdisciplinarnog studijskog programa pored predmeta iz pomenute dve naučne oblasti, zastupljeni su i predmeti iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, opštih prirodnih disciplina i industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.