Studenti DEPT imaju mogućnost sticanja sledećih inženjerskih licenci i sertifikata:

 • 330 – Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
 • 381 – Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada
 • 430 – Odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
 • 830 – Odgovorni izvođač mašinskih instalacija
 • Iz HSE (Health, Safety and Environment) oblasti: OSHA, CSHM, CSMP, ASHM, CSSS, CSSM
 • Sertifikati za ISO interne / eksterne auditore (osim onih iz 50000 serije, 9001, 14001, 18001)
 • Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara

Studenti DEPT mogu polagati i za veoma važne međunarodne sertifikate i licence:

 • CMVP – Certified Measurement & Verification Professional (Sertifikovana procedura merenja i verifikacije performansi)
 • LEED – Leadership in Energy and Environmental Design (Održiva gradnja sa aspekta potrošnje energije i prirodnih resursa)
 • BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method (Propisan metod ocene ekoloških, energetskih i održivih performansi objekta)
 • ADN – International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Bezbednost transporta opasnog tereta u transportnom procesu)
 • ASME BPVC – Boiler & Pressure Vessel Code (Uređaji i sudovi pod pritiskom)