Icon

Energetska efikasnost termoenergetskih sistema u zgradarstvu (A7) 2.80 MB 842 downloads

Hologramski elementi za senčenje - https://energy.soton.ac.uk/holographical-optical-elements-hoe/ ...
Icon

Osnovi prenosa toplote 0.00 KB 300 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi prenosa toplote. ...
Icon

Osnovi termodinamike 0.00 KB 389 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi termodinamike.   ...
Icon

Obnovljivi izvori energije 0.00 KB 248 downloads

Dodatni materijal za predmet Obnovljivi izvori energije ...
Icon

Energetski pregledi 12.38 KB 927 downloads

...
Icon

Toplotni aparati 142.65 KB 1617 downloads

Dodatni materijal iz predmeta toplotni aparti. Projektni zadatak: Dokument - Projektni...
Icon

IAESTE međunarodna studentska praska 80.38 KB 110 downloads

U prilogu se nalaze detaljne informacije u vezi sa međunardnom studentskom praksom...
Icon

Termoenergetska postrojenja 1.10 MB 380 downloads

U prilogu se nalazi primer projektnog zadatka iz predemta Termoenergetska postrojenja. ...
Icon

Inženjering energetskih sistema 885.74 KB 2621 downloads

NAJAKTUELNIJE INFORMACIJE U VEZI POLAGANJA ISPITA SE NALAZE NA PLATFORMI TEAMS U...
Icon

Grejanje, ventilacija i klimatizacija 26.39 MB 5219 downloads

Pomoćni materijal potreban za rad na vežbama GVK   Predlog stranice za odabir...