Icon

Energetska efikasnost termoenergetskih sistema u zgradarstvu (A7) 2.80 MB 230 downloads

Hologramski elementi za senčenje - https://energy.soton.ac.uk/holographical-optical-elements-hoe/ ...
Icon

Osnovi prenosa toplote 0.00 KB 253 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi prenosa toplote. ...
Icon

Osnovi termodinamike 0.00 KB 327 downloads

U prilogu se nalaze prezentacije sa predavanja iz predmeta Osnovi termodinamike.   ...
Icon

Obnovljivi izvori energije 0.00 KB 204 downloads

Dodatni materijal za predmet Obnovljivi izvori energije ...
Icon

Energetski pregledi 12.38 KB 583 downloads

...
Icon

Toplotni aparati 142.65 KB 628 downloads

Dodatni materijal iz predmeta toplotni aparti. Projektni zadatak: Dokument - Projektni...
Icon

IAESTE međunarodna studentska praska 80.38 KB 92 downloads

U prilogu se nalaze detaljne informacije u vezi sa međunardnom studentskom praksom...
Icon

Termoenergetska postrojenja 1.10 MB 349 downloads

U prilogu se nalazi primer projektnog zadatka iz predemta Termoenergetska postrojenja. ...
Icon

Inženjering energetskih sistema 885.74 KB 1392 downloads

NAJAKTUELNIJE INFORMACIJE U VEZI POLAGANJA ISPITA SE NALAZE NA PLATFORMI FTN KANVAS:...
Icon

Grejanje, ventilacija i klimatizacija 26.39 MB 3525 downloads

Pomoćni materijal potreban za rad na vežbama GVK   Predlog stranice za odabir...