University of Novi Sad ASHRAE Student Branch matično je osnovan na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku 2009. godine. Studentski ogranak predstavlja neprofitnu studentsku strukovnu organizaciju koja funkcioniše pod okriljem ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) koja je najveća strukovna organizacija, posvećena tehnološkom razvoju i inovacijama u oblasti grejanja, ventilacije, klimatizacije i hlađenja na svetu.

Članovi Novosadskog studenskog ogranaka su redovni učesnici fakultetskih aktivnosti i trude se da poboljšaju kvalitet studiranja svojim kolegama organizujući brojne konferencije, stručne ekskurzije, stručne radionice, seminare, druženja i takmičenja. Neka od glavnih priznanja koje ova grupa ima su osvojena visoka mesta na međunarodnim takmičenjima iz oblasti  Integrated Sustainable Building Design.

U periodu devetogodišnje aktivnosti, novosadski studenti su svake godine učestvovali na takmičenju ASHRAE Design Competition, gde su zapaženi rezultati zabeleženi 2010. godine (4. mesto) i 2011. godine (2. mesto) u delu takmičenja koji se bavi integralnim održivim projektovanjem zgrada (Integrated Sustainable Building Design (ISBD)). Na takmičenjima 2012., 2014., i 2015. za projekte idejnih rešenja studentska ekipa iz Novog Sada je izabrana za najbolje rešenje u ASHRAE Dunavskom regionu.

Najznačajnije do sada realizovane istraživačko-naučne aktivnosti članova studentskog ogranka koje su takođe finansirane od strane ASHRAE su:

  1. 2012-12 invidualni grant za podršku doktorskog istraživanja Aleksandra Anđelkovića koje je izabrano na međunarodnom konkursu za najbolji predlog projekta za tekuću godinu („ASHRAE Grant-in-Aid and added distinction of being named the 2011-2012 ASHARE Life Member Club Grant as a best project proposal in 2011-12“, grant 10.000$)
  2. 2014-15 studentski projekat „Air Heating Solar Collector from Recycled Materials (Prijemnik sunčeve energije od recikliranih materijala za zagrevanje vazduha)“, nagrađen i finansiran od ASHRAE Undergraduate Senior Project Grant Program (cca. 2.000$)
  3. 2017-18 studentski projekat „Development of an Inteligent Indoor Environment Quality Platform“, nagrađen i finansiran od ASHRAE Undergraduate Senior Project Grant Program (cca. 3.000$)

Mogućnosti  članova ogranka su zaista velike: ostvarivanje kontakata sa najvećim svetskim stručnjacima, kolegama i profesorima iz celog sveta; besplatan pristup bazi stručne literature svetski priznatih naučnih publikacija u oblasti grejanja, ventilacije, klimatizacije i hlađenja; pristup jednoj od najvećih baza poslova u ovoj oblasti u svetu; brojne stipendije kako za studente osnovnih, tako i za studente doktorskih i postdoktorskih studija; mogućnosti za stručno usavršavanje putem Intership-a; brojne konferencije i kongresi širom sveta; razna takmičenja članova, Leadership programi itd…

Osnovni moto ASHRAE društva je „SHAPING TOMORROW’S BUILT ENVIRONMENT TODAY“!

WEB:

www.ashrae.org/membership–conferences/student-zone

www.dept.uns.ac.rs

Doc. dr Aleksandar Anđelković (email: aleksa@uns.ac.rs)

Savetnik ASHRAE Novosadskog studentskog ogranka