Poseta studenata DEPT fabrici elektro-izolacionog materijala ,,Elektroporcelan”

Poseta studenata DEPT fabrici elektro-izolacionog materijala ,,Elektroporcelan”

Studenti 4. godine studijskog programa Energetika i procesna tehnika posetili su fabriku elektro-izolacionog materijala ,,Elekteoporcelan” u Novom Sadu, u okviru nastave na predmetu Industrijski tehnološki procesi. Ova poseta je nastavak saradnje Departmana za energetiku i procesnu tehniku sa Elektroporcelanom, jer se posete ovog tipa održavaju već godinama unazad.

U okviru posete, studenti su imali prilike da se upoznaju sa  procesnim operacijama u okviru proizvodog procesa, a sve u cilju povezivanja teorijskog znanja stečenog na predavanjima, sa konkretnim primerom u praksi.

Uz srdačan prijem naših domaćina, studenti su imali prilike da obiđu kompletan proizvodni pogon, od skladišta sirovina, pa sve do kontrole kvaliteta gotovih proizvoda. Takođe, bili su u prilici da razgovaraju sa zaposlenima i da na taj način steknu neka početna iskustvena znanja, bitna za njihov budući profesionalni angažman.