Struktura

Nikola Milivojević

Fakultet tehničkih nauka

Departman za energetiku i procesnu tehniku

Trg Dositeja Obradovića 6, 21125 Novi Sad

Telefon:  +381 21 485 2414

Fax:         +381 21 6350 775

Internet stranica:    www.dept.uns.ac.rs

E-mail:                  nikola.milivojevic@uns.ac.rs   

PROGRAMSKI ODBOR FORUMA

Dr Tihomir Simić Predsedavajući Foruma
Ivo Vajgl Kopredsedavajući Foruma, INEA – Institut za evropske poslove, Diseldorf, Nemačka
Prof. dr Dušan Gvozdenac Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Boris Dumnić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Predrag Stefanović Društvo termičara Srbije, Beograd, Srbija
Boško Vučurević Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Dr Miroslav Kljajić, v. prof. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

ORGANIZACIONI ODBOR FORUMA

Dr Branka Gvozdenac Urošević, v. prof. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Nikola Milivojević, master inž. maš. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Monika Protić Autonomna Pokrajina Vojvodine, Skupština AP Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Zoran Trpovski Privredna komora Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Miroslava Katić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

NAUČNO-STRUČNI ODBOR FORUMA

Prof. dr Branka Gvozdenac Urošević Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Dr Mirko Stojiljković, v. prof. Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
Dr Mirjana Stamenić, v. prof. Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Prof. dr Predrag Stefanović Društvo termičara Srbije, Beograd, Srbija
Nikola Milivojević, master inž. maš. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Pul foruma

Privredna komora Vojvodine

Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 4803 700; http://www.pkv.rs/

BK Tesla d.o.o.

Terazije 28, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 4141 050; http://www.bktesla.rs/

EPS Distribucija d.o.o.

Masarikova 1-3, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 3616 706; http://www.epsdistribucija.rs/

INSTITUT MIHAJLO PUPIN, IMP AUTOMATIKA d.o.o.

Volgina 15, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 2771 017; http://www.pupin.rs/organizacija-imp/imp-automatika/

SAGA d.o.o.

Milentija Popovića 9, 11070 Beograd, Srbija

+381 11 3108 500; http://www.saga.rs/

INTEKOM d.o.o.
Španskih boraca 10/8, 11070 Beograd, Srbija

+381 11 311 10 17, sasa.nikolic@intekom.rs

ION Solutions

Heroja Pinkija 3, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 47 544 24; http://ionsolutions.net/

TotalObserver

Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 300 11 60; http://www.totalobserver.com

VODAVODA d.o.o.

Gornja Toplica bb, 14242 Mionica, Srbija

info@arteska.com; http://www.vodavoda.com/

U prostorijama Skupštine AP Vojvodine i Privredne komore Vojvodine 24. i 25. septembra, održaće se XVII Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama pod nazivom „STRATEŠKE PROMENE NACIONALNE ENERGETSKE POLITIKE“, koji tradicionalno organizuju Institut za evropske poslove (INEA) i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, uz pokroviteljstvo pokrajinskog parlamenta. 

Prvu informaciju i poziv za učešće možete preuzeti ovde

 

Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji,

 

Nakon šesnaest održanih Međunarodnih foruma o čistim energetskim tehnologijama (Forum), naš intenzivni dugogodišnji zajednički rad kontinuirano daje značajne efekte. Sada, kada šaljemo ovu prvu informaciju, iskreno se nadamo da ćemo i ove godine 24. i 25. septembra moći da delujemo u duhu naslova ovogodišnjeg foruma: „STRATEŠKE PROMENE NACIONALNE ENERGETSKE POLITIKE SRBIJE“. Naš prošlogodišnji skup je prošle godine bio jedan od prvih koji je održan u periodu izrazite kulminacije globalne energetske i političke krize, koji je i u tako složenim uslovima ponudio nova održiva rešenja i ideje. Sa takvim konceptom i našim kolektivnim entuzijazmom i ambicijom, da se svaka kriza iskoristi za nova bolja rešenja, i dalje nastavljamo.

Nakon proteklih osam godina dodele godišnjeg međunarodnog   priznanja „TOP ENERGY“ za najuspešnije izvedene projekte u oblasti energetike  u Srbiji i jugoistočnoj Evropi, nastavljamo sa prepoznavanjem i isticanjem zaslužnih institucija, privrednih subjekata i pojedinca za primenu uspešnih energetskih politika, menadžmenta u oblasti energetike i razvoj naučno-stručne misli. Uprkos prethodnoj pandemiji i sadašnjoj još uvek narastajućoj političkoj i energetskoj krizi, privredne i inovativne aktivnosti nisu zamrle i sve se intenzivnije i kreativnije sprovode u otežanim uslovima. To je imperativ opstanka i trenutak, kada treba da u potpunosti utvrdimo planove daljeg razvoja naše energetike i privrede, i razmotrimo sve mogućnosti supstitucije tradicionalnih energetskih modela novima, i dodatno menjamo na bolje celovitu oblast energetike.

Već duže od decenije Republika Srbija ulaže posebne napore u procesu unapređenja sopstvene energetske bezbednosti i izgradnje infrastruktura, koje treba da zadovolje rastuće potrebe za energijom. Gotovo identični  procesi, manje ili  više  uspešni  se  dešavaju i  u drugim zemljama regiona  jugoistočne Evrope, potvrđujući još jednom činjenicu da niko na ovom prostoru ne može da dozvoli svoju pasivnost, niti da postane izolovano energetsko ostrvo. Izmenama i dopunama nove zakonske regulative, nagoveštava se veoma značajan proces decentralizacije energetske proizvodnje. To obuhvata i proces intenzivnijeg aktiviranja privatnih inicijativa za masovniju izgradnju malih postrojenja za proizvodnju električne energije, ali isto i aktivno učešće države u stimulisanju tog procesa kao i povećanju energetske efikasnosti u privredi i građevinarstvu. To su teme koje svakako želimo da u potpunosti analiziramo i planski elaboriramo, i time pružimo svoj doprinos unapređenju efekata primene mera za povećanje energetske efikasnosti i povećanju korišćenja obnovljivih izvora energije. Posebno je bilo signifikantno na XV Forumu 2022. godine nakon moratorijuma od više decenija, naše pionirsko pokretanje i otvaranje društvenog i stručnog dijaloga na temu upotrebe nuklearne energije kroz nova tehnološka rešenja, kao takvog strateškog potencijala za trajno smanjenje i buduću celovitu supstituciju fosilnih izvora energije. Sve ovo su naši združeni koraci, koje činimo i koji vode ka dekarbonizovanom društvu i stabilnosti u energetskom snabdevanju, kao i nasušnoj potrebi za zaustavljanje katastrofalnih klimatskih promena na našoj planeti.

Opredeljenje Programskog odbora ovogodišnjeg XVII Foruma (pod tradicionalnim pokroviteljstvom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i u koorganizaciji sa Privrednom komorom Vojvodine) jeste tematski fokus bude ispoljen na jasnu identifikaciju strateških procesa i projekata koji nam otvaraju mogućnosti kvalitetnih i dugoročnih promena sa prethodno navedenim ciljevima. Sve to sigurno vodi ka postizanju postavljenih nacionalnih, ali i zajedničkih evropskih interesa u ovoj oblasti. Ti ciljevi su jasno iskazani u strategiji razvoja energetike Republike Srbije i suštinski prate i EU energetsku mapu puta 2050, koja nudi novi inovativni pristup u postizanju konačnih rezultata. Takav pristup zahteva veoma dinamične i fleksibilne energetske politike, svih koji  žele  da  u  budućnosti  pripadaju korpusu  uspešnih nacija.  Osim toga,  za uspeh su presudni  dobro kontrolisani mehanizmi nadzora i procenjivanja uspešnosti realizacije tih politika. Sve su to preduslovi dinamičke promene sadašnjih politika u stvaranju novog kvaliteta koji se ogleda u stalnim poboljšanjima i promenama, i prilagođavanjima novonastalom kriznom okruženju.

Naša je zajednička vizija ciljeva ovogodišnjeg dvodnevnog rada Foruma, da predlozima novih energetskih politika, primerima dobre prakse i primenom novih tehnoloških rešenja i dostignuća naučnih i stručnih radova, podstaknemo kreativnije i konkretnije korišćenje raspoloživih potencijala u čistoj energiji u našoj zemlji i na ovim prostorima. Time će se trajno povećati saradnja i razvoj energetike u zemljama regiona, i usmeravanje naše budućnosti ka kvalitetu i standardima projekcija EU energetske mape puta 2050.

Prvi dan Foruma biće, osim plenarne sednice na kojoj će se obratiti najviši zvaničnici države domaćina i ugledni gosti iz inostranstva, posvećen razmatranju i aktualizaciji potrebnih aktivnosti u procesu ubrzavanja ostvarivanja i unapređenja usvojene nacionalne energetske strategije, ali i ukazivanju na neophodne promene u uslovima novog izazovnog stanja koje je pred nama.

Takođe, prilikom svečanog otvaranja Foruma biće dodeljena priznanja „TOP ENERGY 2024“, za najuspešnije realizovane projekte iz oblasti energetike u Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope, kao i zaslužnim pojedincima, u  protekloj  godini.  U  svim  radnim  sesijama,  nakon  prezentacija,  biće  otvorene  panel-diskusije,  koje u konačnom zajedničkom zaključku treba da ponude jasne poruke o mogućem dinamičnijem održivom razvoju energetskog sektora u Srbiji i regionu u uslovima krize, a u svetlu ciljeva programiranih za ostvarenje do 2050. godine.

Drugi dan Foruma, uz kopokroviteljstvo Privredne komore Vojvodine, posebno će biti usmeren na razmatranje ostvarenih poslovnih projekata iz zemlje i inostranstva, kroz tematsku sesiju REALIZOVANI PROJEKTI U OBLASTI ENERGETIKE, ENERGETSKE EFIKASNOSTI, OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I UPRAVLJANJA ENERGIJOM.

I ove godine ćemo izdati specijalno elektronsko izdanje EKOlista koje će biti distribuirano neposredno pre Foruma, u kome će osim opštih informacija o radu na sesijama, biti publikovano i više naučnih radova po pozivu i posebnih priloga iz uspešne prakse. Inače, video snimak svih radnih sesija, sve prezentacije i  radovi će biti dostupni u elektronskoj formi kao dodatak, i trajno postavljeni na sajtu departmana za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad.

Pozivamo Vas i očekujemo, da aktivno učestvujete na ovogodišnjem XVII Forumu „STRATEŠKE PROMENE NACIONALNE ENERGETSKE POLITIKE SRBIJE“, i date svoj doprinos u kreiranju novih uspešnih koncepata i strateške vizije nacionalne energetske budućnosti, kao i realizaciji perspektivnih poslovnih projekata i energetske bezbednosti Republike Srbije i jačanju međusobnih partnerskih odnosa sa zemljama jugoistočne Evrope.

 

 

S poštovanjem,

Dr Tihomir Simić                                                                                                                                                                                      Ivo Vajgl

Predsedavajući Foruma                                                                                                                                            Kopredsedavajući Foruma

                                                                                                                      jun, 2024. godine

POKROVITELJ FORUMA

FORUM ORGANIZUJU

KOORGANIZATORI FORUMA

 MEDIJSKI PARTNERI FORUMA