X MEĐUNARODNI FORUM O ČISTIM ENERGETSKIM TEHNOLOGIJAMA

X MEĐUNARODNI FORUM O ČISTIM ENERGETSKIM TEHNOLOGIJAMA

plakat


Zbornik proširenih apstrakata možete preuzeti na linku ispod:


Prezentacije sa X Foruma možete preuzeti na linku ispod:


Fotografije sa X Foruma možete preuzeti na linkovima ispod:


O samom događaju možete se informisati na stranici FORUMA ili preuzeti informaciju o skupu:


Preporučujemo da se upoznate sa FORUM PORTFOLIOM


KONTAKT

Doc. dr Damir Đaković
Fakultet tehničkih nauka
Departman za energetiku i procesnu tehniku
Trg Dositeja Obradovića 6, 21125 Novi Sad
Telefon: +381 21 4852 400
Fax: +381 21 6350 775
Internet stranica: www.ktt.uns.ac.rs
E-mail: djakovic@uns.ac.rs