Vesti oglasna

Jun
19

Inženjering energetskih sistema – 16.06.2018

Rezultati ispita održanog 16.06.2018 2017/2018 – Junski rok termin 1 Branka Gvozdenac Urošević – (13.M222A) Inženjering energetskih sistema 16.06.2018.. 08:00 Sale: MI B4-3 (04-B4-3) Ukupno studenata: 4 Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena 1 ME 29/14 Ćirić Vladimir 14 39 53 6 2 ME 17/15 Nestorović […]

DETAIL
Jun
19

Osnovi termodinamike – Predispitne obaveze 2017/2018

Ostvareni bodovi na predispitne obaveze za školsku 2017/2018

By Vladimir Munćan | KTT . Osnovi termodinamike . Vesti oglasna
DETAIL

Pumpne i kompresorske stanice – II kolokvijum 12.06.2018

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Pumpne i kompresorske stanice održanog 12.06.2018 god. Ime i prezime Indeks Bodova Ocena 1. Mladen Đurić ME9/15 95 10 (deset) 2. Ivana Ristić ME13/15 55 6 (šest) 3. Jovan Prole ME16/15 80 8 (osam) 4. Boris Gužvica ME17/14 35 5 (pet) 5. Miloš Nestorović ME17/15 95 10 (deset) 6. Emilija […]

DETAIL
Jun
16

Gasna postrojenja – 13.06.2018.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Gasna postrojenja održanog 13.06.2018.

By Bojana Despotović | Gasna postrojenja . KMFHS . Vesti oglasna
DETAIL
Jun
14

Kotlovska postrojenja – 11.6.2018.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 11.6.2018.

DETAIL
Jun
14
Jun
14

Toplotni aparati – 14.6.2018.

Rezultati ispita održanog 14.6.2018.

By Igor Mujan | KTT . Toplotni aparati . Vesti oglasna
DETAIL
Jun
13

II kolokvijum iz Osnova prenosa toplote

Rezultati kolokvijuma održanog 06.06.2018.

By Đorđije Doder | KTT . Osnove prenosa toplote . Vesti oglasna
DETAIL
Jun
12

Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije – 08.06.2018.

Rezultati drugog kolokvijuma održanog u petak 08.06.2018. i ukupan broj bodova na predispitnim obavezama

DETAIL
Jun
12

Osnovi mehanike fluida – 09.06.2018.

Rezultati kolokvijuma održanog 09.06.2018.

By Nikola Oluški | KMFHS . Osnovi mehanike fluida . Vesti oglasna
DETAIL
Jun
11

Goriva i maziva – 07.06.2018.

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Goriva i maziva održanog 07.06.2018.

By Bojana Despotović | Goriva i maziva . KPT . Vesti oglasna
DETAIL
Jun
11

Toplotni aparati – završni test 8.6.2018.

Rezultati završnog testa održanog 8.6.2018.

By Igor Mujan | KTT . Toplotni aparati . Vesti oglasna
DETAIL
Jun
08
Jun
08
Jun
08
Jun
08

Procesno inženjerstvo 03.06.1028.

Rezultati ispita iz Procesnog inženjesrstva održanog 08.06.2018.

By Đorđije Doder | KPT . Vesti oglasna
DETAIL

Mehanika fluida 1 – 02.06.2018.

Rezultati ispita održanog 02.06.2018.

DETAIL
Jun
07

Osnovi termodinamike – Rezultati II kolokvijuma 05.06.2018.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi termodinamike održanog 05.06.2018.

By Vladimir Munćan | Osnovi termodinamike . Vesti oglasna
DETAIL
Jun
07
Jun
07

II kolokvijum iz Prenosa toplote

Rezultati II kolokvijuma i domaćih radova

By Đorđije Doder | KTT . Prenos toplote . Vesti oglasna
DETAIL
TOP