Upravljanje požarnim rizicima u industriji 07.10.2018.

Upravljanje požarnim rizicima u industriji 07.10.2018.

2017/2018 – Oktobarski-produženi rok II termin 1
Dunja Sokolović – (13.URZP47) Upravljanja požarnim rizicima u industriji
07.10.2018.. 08:00 Sale: 309 (00-309)
Ukupno studenata: 1
Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 ZK 17/14 Jerković Nataša ND
TEST 1 TEST 2
Jerković Nataša 10 pala

 

 

Sa predmeta 08.10.2018.