Učešće studenata Departmana za energetiku i procesnu tehniku na 45. Kongresu KGH

Učešće studenata Departmana za energetiku i procesnu tehniku na 45. Kongresu KGH

Pre početka stručnog dela programa prisutnima su se obratili istaknuti predstavnici KGH struke. Prvo se studentima obratio profesor Branislav Todorović predsednik organizacionog odbora kongresa i predsednik društva KGH koji je najavio uvodno predavanje Aleksandra Anđelkovića, predsedavajućeg komiteta ASHRAE Danube Chapter-a. G-din Anđelković je u okviru svoje prezentacije „Mladi inženjeri u KGH društvu i industriji – odgovornosti i izazovi“ istakao je neophodnost tesnog povezivanja i saradnje mladih inženjera, studenata i prakse. Kao najbolji način ovog povezivanja naveo je primere studentskih takmičenja koje svake godine organizuju veliki broj strukovnih međunarodnih organizacija poput IIR, REHVA, ASHRAE, IBPSA, Solar Decathlon … Nakon uvodnog predavanja usledile su prezentacije studenta i sponzora kongresa.

Studentski tim sa univerziteta iz Zagreba koji je učestvovao na ovogodišnjem Solar Decathlon Europe 2014, predvođeni studentom Ante Marušićem, predstavili su svoj projekat pod nazivom „Concept Membrain“. Na ovogodišnjem takmičenju Solar Decathlon Europe 2014, koje se održalo u okviru dvorca Versailles u Parizu, okupilo je ukupno su 22 univerzitetska tima iz celog sveta. Tim Zagrebačkog univerziteta je učestvovao kao izložbeni projekat.

Prvu prezentaciju sponzora pod nazivom „UTICAJ TEMPERATURE I KVALITETA VAZDUHA NA REZULTATE RADA ĐAKA U ŠKOLAMA“ je izložio je kolega John Woollett iz Swegon Air Academy, Kvänum, Švedska. Na zanimljiv način prikazan je uticaj promene temperature vazduha na unutrašnji komfor i produktivnost đaka u školskim objektima. Svi zaključci bili su potkrepljeni eksperimentalnim rezultatima.

Nakon ovog izlaganja usledila je prezentacija predstavnika renomirane kineske firme „GREE ELECTRIC APPLIANCES“, INC. ZHUHAI. Regionalni menadžer Brooklyn Hui, je u okviru svoje prezentacije „Ispitivanje granica invertorske tehnologije klimatizacije koji koristi dvostepeni kompresor na 1 Hz“, prikazala šta se najnovije dešava u oblasti pomenute opreme za klimatizaciju.

Nakon prezentacija ovogodišnjih glavnih sponzora kongresa, pristupilo se studentskim prezentacijama. Prvu od njih izložio je Dragan Kodžo sa Mašinskog fakulteta u Beogradu sa temom „KFD studija strujanja kroz prav regulacioni ventil“.

Temu optimizacije geometrijskih parametara radi automatizacije projektovanja solarnih kolektora, obradio je i izložio student Miloš Matejić sa Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca. Na interesantan način je prikazan postupak optimizacije geometrije solarnih kolektora prilikom njihovog projektovanja.

Sledeća prezentacija odnosila se na Integralni prilaz projektovanju zgrade – primer dvospratnog kancelarijskog istraživačko razvojnog objekta koju su putem filma izložili studenti Maja Živanić i Vladimir Munćan sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Ovaj projekat je bio predstavnik ASHRAE Dunavskog ogranka na svetskom ASHRAE Design takmičenju.

Rad iz oblasti procesa sagorevanja duvana na temu „Energetska i ekološka stanovišta procesa sagorevanja na stabljika duvana“ izložila je studentkinja Maja Malnar sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Za kraj studenti sa Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca predvođeni Nenadom Kostićem, prikazali su pogodnosti optimizacije niskih zgrada za stanovanje putem softvera za energetske simulacije „Design Builder“.

Nakon završenog oficijalnog dela studentskog programa, učesnici su svoje druženje nastavili na zajedničkom ručku posle koga su krenuli i u obilazak izložbe koja prati kongres, gde su se mogli uputiti u najnovije vesti i trendove KGH struke. Neki od studenata su svoje učešće nastavili i na popodnevnim sesijama kongresa.