Termodinamika – rezultati II kolokvijuma

Termodinamika – rezultati II kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Termodinamika održanog 25.11.2019.

*Pregled radova u petak 24.01. od 11 h u kancelariji predmetnog profesora

Predavanja I Teorija I zadaci II teorija II zadaci P+V
R. br. Broj indeksa Prezime Ime
1 ME 12/2015 Tančić Nemanja 17 NP 14 NP 4
2 ME 25/2016 Bubnjević Nemanja 0
3 ME 26/2016 Burg Viktor 0
4 ME 33/2016 Barać Stefan 0
5 ME 39/2016 Tomić Boro 0
6 ME 40/2016 Ivanišević Miloš NP NP NP NP 10
7 ME 42/2016 Živanović Milutin NP 4
8 ME 2/2017 Jokić Gojko 10 NP NP 6
9 ME 3/2017 Vidaković Veljko 12 16 14 NP 10
10 ME 5/2017 Golubović Danijela 20 10 20 NP 10
11 ME 6/2017 Čečavac Aleksandar 14 NP NP 15 9
12 ME 7/2017 Savić Goran NP NP 14 NP 8
13 ME 8/2017 Gibanica Dražen 16 25 20 23 10
14 ME 10/2017 Škamla Vladan NP 9
15 ME 11/2017 Milošević Sara NP 4
16 ME 13/2017 Bardak Aleksandar 16 NP 17 15 10
17 ME 14/2017 Tomić Ivana NP NP 10
18 ME 15/2017 Baba Kristian 12 NP 7
19 ME 17/2017 Dragićević Adriana NP 10
20 ME 18/2017 Strika Milica 20 6
21 ME 19/2017 Dejakov Stefan NP NP NP 18 10
22 ME 20/2017 Ješić Milorad NP 12 NP NP 0
23 ME 21/2017 Kalkan Radoslav 14 NP NP 7
24 ME 23/2017 Marković Nemanja NP NP 5
25 ME 24/2017 Dokić Mihajlo 17 17 20 23 10
26 ME 26/2017 Ratković Ognjen 13 NP NP NP 10
27 ME 27/2017 Pajić Milana NP NP NP 8
28 ME 28/2017 Gavrić Biljana 17 NP 20 17 10
29 ME 29/2017 Zagorac Marko 14 12 20 17 10
30 ME 32/2017 Stefanoski Nikola NP NP 2
31 ME 33/2017 Milovanović Mila 14 NP 14 NP 10
32 ME 35/2017 Miljuš Nikola 10 NP NP NP 9
33 ME 39/2017 Jeličić Bojan 0
34 me 3/15 Gagić  Bojan 19 14 5
35 me 35/16 NP 9
36 me 28/13 0
37 me 43/15 1
38 me 54/16 7
39 me 54/15 1
40 me 4/16 Jakovljević Nemanja 17 NP 14 15