Studenti Novosadskog ASHRAE STUDENT BRANCH-a na 43. kongresu KGH

Studenti Novosadskog ASHRAE STUDENT BRANCH-a na 43. kongresu KGH

Kao nastavak aktivnog učešća studenata na KGH kongresu, održan je tradicionalni peti studentski dan. Studentski dan nastao je pre pet godina na inicijativu profesora Marije i Branislava Todorovića na 39. kongresu KGH. Od tada predstavlja tradicionalnu manifestaciju koja okuplja studente sa svih univerziteta u Srbiji. Studenti izlažu svoje završne radove sa bachelor, master i doktorskih studija. Pored naših studenata svake godine učestvuju i kolege iz inostranstva. Naime, pored radova studenata srpskih univerziteta, rezultate svojih istraživanja su predstavile i kolege sa Tehničkog Univerziteta u Beču, Univerziteta Rovira Vergiliu iz Taragone, Španija i Mašinskog fakulteta Skoplje, Makedonija. Izloženo je ukupno 10 multidisciplinarnih radova iz oblasti klimatizacije, grejanja i hlađenja. Najbolji rad izabran u konkurenciji srpskih univerziteta biće predstavnik Srbije na Evropskom studentskom takmičenju koje organizuje REHVA sledeće godine u Pragu.

Sala je, tradicionalno, bila puna studenata sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, Mašinskog fakulteta u Nišu, Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca i Mašinskog fakulteta iz Skoplja. Preko 180 studenta je pomno slušalo prezentacije svojih kolega.

Sesijom su predsedavali prof. dr Bratislav Blagojević (Mašinski fakultet Niš), prof. dr Milorad Bojić (Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac), doc. dr Maja Todorović (Mašinski fakultet Beograd) i asistent Aleksandar Anđelković (Fakultet tehničkih nauka Novi Sad).
Pre početka stručnog dela studentima su se obratili istaknuti predstavnici KGH struke. Prvo se studentima obratio profesor Branislav Todorović predsednik organizacionog odbora kongresa i predsednik društva KGH. Ispred američkog društva za KGH studentima se obratio gospodin Thomas Watson, predsednik ASHRAE. Na kraju studentski skup pozdravio je i predsednik evropske federacije za KGH, profesor Michael Schmidt, predsednik REHVA. Nakon pozdravnih reči usledile su prezentacije mladih kolega.
Prvu prezentaciju pod nazivom „Obrasci za projektovanje u cilju postizanja energetski efikasne arhitekture u Srbiji“ je održao kolega Vladimir Jovanović sa Tehničkog univerziteta u Beču.
Sledeći rad pod nazivom „Sistem mehaničke ventilacije sa korišćenjem otpadne toplote i kvalitet unutrašnjeg vazduha u zgradama u okruženju ENERGYPLUS“ je prezentovala koleginica Danijela Nikolić sa Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca.
Rad „Modeliranje termičkih osobina postojeće porodične kuće prema različitim scenarijima za unapređenje energetske efikasnosti“ je prezentovala koleginica Sandra Stefanović sa Instituta za nuklearne nauke Vinča.
Zanimljiv rad „Poređenje indikatora energetske potrošnje obrazovnih ustanova u Vojvodini sa trenutnim tendencijama u EU“ je predstavila koleginica Milana Perić sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.
Interesantno poređenje ugrađenih algoritama toplotne ravnoteže na rezultate simulacije je predstavio kolega Nenad Kostić sa Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca, kroz rad „Uticaj algoritma toplotne ravnoteže na rezultate simulacija u softveru EnergyPLUS na neto nultu energetsku zgradu“.
Kolega iz Španije, sa Univerziteta Rovira Virgilu iz Taragone, Joan Prieto je predstavio rezultate svog istraživanja u okviru rada „Analiza osobina hibridnog tečnog desikant sistema za primenu u klimatizaciji“.
Kolega Dragan Cvetković sa Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca je predstavio rezultate istraživanja uticaja vremenskog koraka na optimizaciju dužine nadstrešnice sumirane u istoimenom radu. On je koristio softver EnergyPLUS.
Rezultate detaljne energetske revizije osnovne škole „Prva Vojvođanska Brigada“ je predstavio kolega Dušan Savić sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.
Poslednja dva rada izložili su studenti sa Mašinskog fakulteta iz Skoplja.
Nakon završenog stručnog dela studenti, vidno raspoloženi, krenuli su u obilazak izložbe koja prati kongres, gde su od kolega iz prakse mogli da vide i čuju koje su najaktuelnije vesti i trendovi u KGH struci. Zahvaljujući organizacionom odboru, studenti su svoje druženje nastavili na zajedničkom ručku, a neki od njih ostali su i na popodnevnim sesijama KGH kongresa.
Pre početka stručnog dela studentima su se obratili istaknuti predstavnici KGH struke. Prvo se studentima obratio profesor Branislav Todorović predsednik organizacionog odbora kongresa i predsednik društva KGH. Ispred američkog društva za KGH studentima se obratio gospodin Thomas Watson, predsednik ASHRAE. Na kraju studentski skup pozdravio je i predsednik evropske federacije za KGH, profesor Michael Schmidt, predsednik REHVA. Nakon pozdravnih reči usledile su prezentacije mladih kolega.
Prvu prezentaciju pod nazivom „Obrasci za projektovanje u cilju postizanja energetski efikasne arhitekture u Srbiji“ je održao kolega Vladimir Jovanović sa Tehničkog univerziteta u Beču.
Sledeći rad pod nazivom „Sistem mehaničke ventilacije sa korišćenjem otpadne toplote i kvalitet unutrašnjeg vazduha u zgradama u okruženju ENERGYPLUS“ je prezentovala koleginica Danijela Nikolić sa Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca.
Rad „Modeliranje termičkih osobina postojeće porodične kuće prema različitim scenarijima za unapređenje energetske efikasnosti“ je prezentovala koleginica Sandra Stefanović sa Instituta za nuklearne nauke Vinča.
Zanimljiv rad „Poređenje indikatora energetske potrošnje obrazovnih ustanova u Vojvodini sa trenutnim tendencijama u EU“ je predstavila koleginica Milana Perić sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.
Interesantno poređenje ugrađenih algoritama toplotne ravnoteže na rezultate simulacije je predstavio kolega Nenad Kostić sa Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca, kroz rad „Uticaj algoritma toplotne ravnoteže na rezultate simulacija u softveru EnergyPLUS na neto nultu energetsku zgradu“.
Kolega iz Španije, sa Univerziteta Rovira Virgilu iz Taragone, Joan Prieto je predstavio rezultate svog istraživanja u okviru rada „Analiza osobina hibridnog tečnog desikant sistema za primenu u klimatizaciji“.
Kolega Dragan Cvetković sa Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca je predstavio rezultate istraživanja uticaja vremenskog koraka na optimizaciju dužine nadstrešnice sumirane u istoimenom radu. On je koristio softver EnergyPLUS.
Rezultate detaljne energetske revizije osnovne škole „Prva Vojvođanska Brigada“ je predstavio kolega Dušan Savić sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.
Poslednja dva rada izložili su studenti sa Mašinskog fakulteta iz Skoplja.
Nakon završenog stručnog dela studenti, vidno raspoloženi, krenuli su u obilazak izložbe koja prati kongres, gde su od kolega iz prakse mogli da vide i čuju koje su najaktuelnije vesti i trendovi u KGH struci. Zahvaljujući organizacionom odboru, studenti su svoje druženje nastavili na zajedničkom ručku, a neki od njih ostali su i na popodnevnim sesijama KGH kongresa.