DEPT u stručnoj poseti termoelektrani u Ugljeviku i toplani u Banja Luci

DEPT u stručnoj poseti termoelektrani u Ugljeviku i toplani u Banja Luci

Studenti IV godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku i studijskog programa Čiste energetske tehnologije su prilikom dvodnevne stručne studentske ekskurzije (3-4.6.2019.) posetili termoelektranu u  Ugljeviku i toplanu na biomasu u Banja Luci. Stručna ekskurzija je organizovana u cilju sticanja praktičnih iskustava i boljeg upoznavanja studenata sa opsegom njihovih zaduženja na budućim radnim pozicijama kao budućih diplomiranih inženjera mašinstva.

Preduzeće “Rudnik i termoelektrana Ugljevik” posluje u okviru “Elektroprivrede Republike Srpske”. Pretežna delatnost preduzeća je proizvodnja električne energije i eksploatacija uglja. Glavni radovi na izgradnji rudnika i termoelektrane nominalne snage 300 MW i prosečne godišnje proizvodnje 1560 GWh, započeti su 1977. godine, a okončani 1985. godine kada je termoelektrana ušla u redovan pogon. Termoelektrana se ugljem snabdeva iz vlastitog rudnika, koji je udaljen 1 kilometar od same termoelektrane. Godišnje se iz površinskog kopa “Bogutovo selo” eksploatiše 1,75 miliona tona uglja.

Drugog dana boravka studenti FTN-a su posetili gradsku toplanu u Banja Luci. Nakon kratkog predstavljanja kompanije, načina poslovanja i rezultata, usledio je izuzetno detaljan i poučan obilazak postrojenja.

Preduzeće “Eko toplane” Banja Luka d.o.o. osnovano je 30 maja 2017. godine, a izgradnja novog objekta toplane započeta je 1.5.2017. Ukupna instalisana snaga novog postrojenja je 49MW, odnosno deset kotlova pojedinačne snage 4,9MW, kojima se obezbeđuje proizvodnja toplotne energije za grejanje 20.000 korisnika. Novi kotlovi kao gorivo koriste drvnu sečku, čija potrošnja na godišnjem nivou iznosi 80.000 tona. Predviđeno je da toplana na biomasu pokriva bazni deo opterećenja, dok će se vršno opterećenje pokrivati radom postrojenja na mazut.

Obe posete, bile su od izuzetnog značaja za studente, jer su imali priliku da vide kako da stečeno teorijsko znanje primene u praksi.

Cilj je bio odmor, druženje i bolje upoznavanje studenata sa profesorima kao budućim kolegama u struci. Slike sa ekskurzije se mogu videti u albumu ispod. Klikom na bilo koju fotografiju se odlazi na pun album.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo