Strujne mašine – Seminarski rad

Strujne mašine – Seminarski rad

Poštovani studenti, u ovom odeljku nalaze se sve informacije koje se tiču izrade seminarskog rada.

Svi dokumenti/datoteke spomenute mogu se preuzeti na SOVA platformi.

Izrada i predaja seminarskog rada je obavezna i kao takva ulazi u konačan zbir ocene.

U dokumentu pod nazivom “Seminarski rad – podaci 19-20” nalaze se podaci potrebni za proračun, gde svaki student ima svoje podatke. Ukoliko neko od studenata nije na listi, neka se obrati na e-mail: a_racic@uns.ac.rs kako bi dobio svoje podatke.

Podatke unosite u excel dokument pod nazivom “Proracun centrifugalne pumpe” koji je u mnogome pojednostavljen i “user friendly”, i ako pratite uputsva neće biti problema.

Nakon izrade proračuna potrebno je dobijene podatke iskoristiti za grafički deo semniarskog rada.

Grafički deo seminarskog rada predstavalja konstruisanje centrifugalne pumpe u korisničkom programu AutoCad. Kao osnovu za vaš crtež možete koristiti prateći autocad dokument pod nazivom “Centrifugalna pumpa”.