Stručna poseta studenata DEPT-a u Kolubari

Stručna poseta studenata DEPT-a u Kolubari

Studenti IV i V godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku su 22. novembra 2019. godine su posetili Kop Tamnava (Zapadno polje), Termoelektranu Kolubara A i Toplanu Baroševac. Poseta je organizovana i realizovana u saradnji sa kompanijom “Energotehnika Južna Bačka“.

Studente su najpre dočekali predstavnici kompanije “Energotehnika Južna Bačka“. Nakon uvodnih reči, usledio je obliazak Tamnava kopa, odnosno, postrojenja za transport i preradu uglja. Studenti su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa trakastim transporetima za dopremanje uglja kao i metodama iskopavanja, preradom, odlaganjem i doziranjem istog. Tokom obilaska Tamnava kopa i toplane Baroševac kolege inženjeri iz kompanije “Energotehnika Južna Bačka” su objasnili sve faze projektovanja i izgradnje postrojenja, diskutovali sa studentima brojne tehničke detalje i tehnološke šeme i odgovarali na pitanja studenata. Posebnu pažnju studenata privukli su trakasti transporteri koji imaju kapacitet 1500 tona na pola sata i mehanizacija za iskopavanje uglja.

Posebno lep momenat ove posete je taj što su domaćini ove posete bili bivši studenti Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka, a koji sada zauzimaju odgovorne inženjerske pozicije u komapaniji “Energotehnika Južna Bačka” i koji su učestvovali u izgradnji ovih projekata.

Studenti su pored ova dva energetska postrojenja obišli i termoelekranu “Kolubara A”. Nakon uvodnih reči domaćini u termoelektrani su studente sproveli i pokazali im sve tehnološke celine. Najzanimljiviji detalj su bili veliki parni kotlovi kapaciteta 380 tona po času sveže pare. Studenti su imali prilike da se upoznaju i sa unutrašnjostima kotla, sa obizrom da je jedan od pet parnih kotlova bio u fazi remonta. 

Između poseta termoelektrani Kolubara A i toplani Baroševac, napravljena je pauza za ručak koju je ,takođe, organizovala kompanija “Energotehnika Južna Bačka“.

Stručna poseta je organizovana u cilju sticanja praktičnih iskustava i boljeg upoznavanja studenata sa opsegom njihovih zaduženja na budućim radnim pozicijama diplomiranih inženjera.

Još jednom se zahvaljujemo kompaniji “Energotehnika Južna Bačka” i predstavnicima u termoelektrani “Kolubara A

Slika sa stručne posete se mogu videti u albumu ispod. Klikom na bilo koju fotogrfiju se odlazi na album.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo