Stručna poseta studenata DEPT-a preduzeću JKP ”Vodovod i kanalizacija”

Stručna poseta studenata DEPT-a preduzeću JKP ”Vodovod i kanalizacija”

Tokom meseca maja studenti Fakulteta tehničkih nauka, studijskog smera Energetika i procesna tehnika posetili su JKP “Vodovod i kanalizacija”, sektor “Vodovod” gde ih je tehnički direktor Nikica Ivić upoznao sa zadacima koje ispunjava ovo preduzeće i načinom rada. Tokom obilaska kolege inženjeri iz kompanije  JKP “Vodovod i kanalizacija” su objasnili sve faze projektovanja i izgradnje postrojenja, diskutovali sa studentima brojne tehničke detalje i tehnološke šeme i odgovarali na pitanja studenata. Posebnu pažnju studenata privukli su pumpna postrojenja.

Pored pupmnog postrojenja, studenti su posetili komandni centar, filterska polja i najstariji reni bunar u gradu koji je trenutno u procesu revitalizacije.

Dugogodišnja saradnja DEPT-a i JKP “Vodovod i kanalizacija” pruža studentima mogućnost izvođenja prakse u Vodovodu, kao i pisanja diplomskih i master radova.