Stručna poseta studenata DEPT-a pivari ,,Carlsberg” u Čelarevu

Stručna poseta studenata DEPT-a pivari ,,Carlsberg” u Čelarevu

Studenti 4. godine Energetike i procesne tehnike su i ove godine u okviru predmeta Industrijski tehnološki procesi, imali priliku da posete proizvodni pogon pivare “Carlsberg” u Čelarevu i da se detaljnije upoznaju sa procesnom opremom, proizvodnim procesom, kotlarnicom, postrojenjem za proizvodnju biogasa i odeljenjem za održavanje i na kraju da posete Muzej Piva. Zahvaljujemo se domaćinima na gostoprimstvu!