Stručna poseta studenata DEPT-a pivari ,,Carlsberg” u Čelarevu

Stručna poseta studenata DEPT-a pivari ,,Carlsberg” u Čelarevu

Studenti 4. godine Mašinstva, smera Energetika i procesna tehnika su i ove godine u okviru predmeta Industrijska termoprocesna postrojenja, imali priliku da posete proizvodni pogon pivare “Carlsberg” u Čelarevu i da se detaljnije upoznaju sa procesnom opremom, proizvodnim procesom, kotlarnicom, postrojenjem za proizvodnju biogasa i odeljenjem za održavanje. Za kraj, upriličena je i poseta Muzeju Piva koji se nalazi u sklopu fabrike. Zahvaljujemo se domaćinima na gostoprimstvu!