Stručna poseta studenata DEPT-a rafineriji u Elemiru

Stručna poseta studenata DEPT-a rafineriji u Elemiru

Studenti IV godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku, smera Gasna i naftna tehnika su 24. novembra 2022. posetili rafineriju gasa u Elemiru kompanije NIS u okviru redovne nastave iz predmeta Oprema za pripremu prirodnog gasa i nafte. Vodeći inženjer proizvodnog kompleksa Nikola Vukoje bio je domaćin studentima i predmetnom profesoru doc. dr Slobodanu Tašinu. Postrojenje u Elemiru sadrži gotovo svu opremu za pripremu prirodnog gasa koja se izučava u okviru pomenutog predmeta. Studenti su imali priliku da obiđu postrojenje o kome su učili i na taj način steknu bolje razumevanje za tako kompleksne proizvodne sisteme.