Stručna poseta DEPT-a novosadskim toplanama “Zapad” i “Jug”

Stručna poseta DEPT-a novosadskim toplanama “Zapad” i “Jug”

Studenti IV i V godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku su 11. oktobra 2019. godine posetili su JKP “Novosadske toplane”, odnosno, toplane “Zapad” i “Jug”. Poseta je organizovana i realizovana od strane kompanije “Energotehnika Južna Bačka“.

Studente su najpre dočekali predstavnici kompanije “Energotehnika Južna Bačka” i JKP “Novosadske toplane“. Nakon uvodnih reči, usledio je obliazak postrojenja. Tokom obilaska dva energetska pogona (TO Zapad i Jug) kolege inženjeri iz kompanije “Energotehnika Južna Bačka” su objasnili sve faze projektovanja i izgradnje postrojenja, diskutovali sa studentima brojne tehničke detalje i tehnološke šeme i odgovarali na pitanja studenata.

Posebno lep momenat ove posete je taj što su domaćini ove posete bili bivši stuenti Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka, a koji sada zauzimaju odgovorne inženjerske pozicije u komapaniji “Energotehnika Južna Bačka” i koji su učestvovali u izgradnji kogeneracionih postrojenja u Novom Sadu.

Toplana “Zapad” je izgrađena i puštena u pogon 1983. godine, u okviru rekonstrukcije 2016. godine je izgrađeno i pušteno kogeneraciono postrojenje.  Ukupne instalisane snage od 9,9 MWe. Kogeneraciono postrojenje će proizvoditi 80 000 MWhe godišnje koje će plasirati u mrežu elektroprivrede po statusu povlašćenog proizvođača. Osnovna prednost kogeneracije je izuzetno visok stepen efikasnosti, približno 92% za navedeno postrojenje. Ukupna investicija je otplaćena za 2,5 godine.

Nakon posete toplani “Zapad” usledio je obilazak toplane “Jug” koja je trenutno u procesu izgrađnje kogeneracionog postrojenja.  Završetak  radova na toplani “Jug” je planiram početkom naredne godine.

Još jednom se zahvaljujemo kompaniji “Energotehnika Južna Bačka

Slika sa stručne posete se mogu videti u albumu ispod. Klikom na bilo koju fotogrfiju se odlazi na album.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo