Sistemi za transport i distribuciju fluida – 20.01.2024.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 20.01.2024.

 

Rezultati ispita održanog u subotu 20.01.2024. dati su u tabelama:

 

Prvi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Helc Vladimir

PR 149/2019

13,5

2.

Nikolić Nemanja

PR 97/2021

12,5

3.

Maksimović Višnja

PR 107/2021

12

4.

Dejanović Maksim

PR 51/2021

12

5.

Mazur Vanja

PR 147/2015

11,5

6.

Gudalović Igor

PR 148/2019

9,5

7.

Injac Momčilo

PR 155/2021

9

8.

Čekerevac Ilija

PR 78/2020

9

 

 

Drugi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Helc Vladimir

PR 149/2019

22

2.

Mazur Vanja

PR 147/2015

16,5

3.

Injac Momčilo

PR 155/2021

10,5

4.

Gudalović Igor

PR 148/2019

10,5

 

 

Zadaci:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 40 bodova)

1.

Nešković Miloš

PR 30/2018

9

2.

Maksimović Višnja

PR 107/2021

5

3.

Nikolić Nemanja

PR 97/2021

2

 

 

Zadaci (2019/2020):

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Helc Vladimir

PR 149/2019

8

2.

Gudalović Igor

PR 148/2019

2

 

Uvid u radove će se održati u utorak 23.01.2024. u 1100 u kabinetu 139A (sprat Mašinkog instituta).

 

 

Novi Sad,

21.01.2024.

Sa predmeta