Sistemi za transport i distribuciju fluida – 10.12.2023.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 10.12.2023.

 

Rezultati ispita održanog u nedelju 10.12.2023. dati su u tabelama:

 

Drugi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Varga Irena

PR 104/2019

21

 

Zadaci

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Aleksić Milovan

PR 98/2019

16

 

Uvid u radove će se održati u petak 15.12.2023. u 0900 u kabinetu 139A (sprat Mašinkog instituta).

 

 

Novi Sad,

13.10.2023.

Sa predmeta