Sistemi za transport i distribuciju fluida – 08.04.2024.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 08.04.2024.

 

Rezultati ispita održanog u ponedeljak 08.04.2024. dati su u tabelama:

 

Prvi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Gavrić Milan

PR 112/2021

23

2.

Tadić Zoran

PR 80/2020

22,5

 

Drugi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Gavrić Milan

PR 112/2021

22,5

2.

Tadić Zoran

PR 80/2020

15

 

Zadaci

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Helc Vladimir

PR 149/2019

15

 

Zadaci

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 40 bodova)

1.

Zbućnović Luka

PR 63/2021

16

 

Uvid u radove će se održati u petak 12.04.2024. u 1330 u kabinetu 139A (sprat Mašinkog instituta).

 

 

Novi Sad,

10.04.2024.

Sa predmeta