Sistemi za transport i distribuciju fluida – 05.11.2023.

Sistemi za transport i distribuciju fluida – 05.11.2023.

 

Rezultati ispita održanog u nedelju 05.11.2023. dati su u tabelama:

 

Prvi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Aleksić Milovan

PR 98/2019

19,5

 

 

Drugi test:

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Aleksić Milovan

PR 98/2019

15

2.

Varga Irena

PR 104/2019

13

 

 

Zadaci

R. br.

Prezime i ime

Broj indeksa

Broj bodova

(max 30 bodova)

1.

Varga Irena

PR 104/2019

16

 

 

Uvid u radove će se održati u četvrtak 09.11.2023. u 1015 u kabinetu 139A (sprat Mašinkog instituta).

 

 

Novi Sad,

07.11.2023.

Sa predmeta