Savremene energetske tehnologije – rezultati ispita 02.10.2015.

Savremene energetske tehnologije – rezultati ispita 02.10.2015.

Red. br.

Ime i prezime

Broj bodova (max. 100)

Ocena

1

Mužlai Arpad

100

10 (deset)

2

Radonić Dalibor

75

8 (osam)