Savremene energetske tehnologije – predispitne obaveze

Savremene energetske tehnologije – predispitne obaveze

  • U tabeli su dati rezultati predispitnih obaveza
R. br. Broj indeksa Prezime Ime Predispitne obaveze
1 ME 14/2014 Bartula Nikola 39
2 ME 23/2014 Dubočanin Gordana 39
3 ME 58/2015 Gašić Dragana 39
4 ME 9/2014 Ilić Danijel 39
5 ME 57/2015 Albert Laslo 38
6 ME 49/2013 Stokić Dragan 38
7 ME 44/2014 Avramović Mirko 37
8 ME 06/2014 Sarić Igor 35
9 ME 40/2014 Zeljković Bojan 35
10 ME 01/2014 Drljača Gorana 34
11 ME 08/2014 Milovanović Milan 33
12 ME 35/2014 Benić Darko 33
13 ME 15/2014 Josipović Slađan 32
14 ME 43/2014 Bakić Srđan 32
15 ME 22/2014 Blagojević Slobodan 31
16 ME 19/2014 Ćosović Jakov 30
17 ME 37/2014 Uzelac Nikola 29
18 ME 13/2014 Dubravac Srđan 27
19 ME 18/2014 Kvrgić Stefan 27
20 ME 25/2014 Pantić Miloje 27
21 ME 26/2014 Đorđević Desimir 26
22 ME 10/2014 Momčilović Maja 25
23 ME 45/2014 Miletić Nemanja 25
24 ME 34/2014 Rašeta Dunja 23
  • Maksimalni broj bodova je 40. Za uvid u radove javiti se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs