Savremene energetske tehnologije – 8.7.2019.

Savremene energetske tehnologije – 8.7.2019.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 8.7.2019.

  • Dodela potpisa i upis ocena (jun, jul)  će se održati u utorak (11.15h, 9.7.2019.) u kabinetu 009 F-Blok.
  • Za uvid u radove javiti se mejlom na vlaovicz@uns.ac.rs
R. br. Ime Prezime Broj indeksa Predispitne obaveze (40 max) Bodovi (max 60) Ukupno
1 Srđan Dubravac ME 13/14 27 30 57
2 Igor Gaković ME 24/15 33 44 77
3 Boris Gužvica ME 17/14 26 35 61
4 Perica Radovanović ME 53/15 34 52 86
5 Aleksandra Stanić ME 41/15 40 57 97
6 Jovana Spasojević ME 27/15 40 57 97