Savremene energetske tehnologije – 22.6.2019.

Savremene energetske tehnologije – 22.6.2019.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 22.6.2019.

r. br. Ime Prezime Broj indeksa Predispitne obaveze (40 max) Bodovi (max 60) Ukupno
1 Borko Vukoje ME 1/15 27 30 57
2 Milan Topalović ME 7/35 37 35 72
3 Stefan Jovanović ME 10/15 35 43 78
4 Miloš Nestorović ME 17/15 30 31 61
5 Vasilije Janić ME 20/15 31 40 71
6 Igor Gaković ME 24/15 33 22 NP
  • Student je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario minimum 30 bodova
  • Za uvid u radove javiti se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs