Sanacija i opremanje Laboratorije za termotehniku, uz pomoć donacije kompanije NIS

Sanacija i opremanje Laboratorije za termotehniku, uz pomoć donacije kompanije NIS

Departman za energetiku i procesnu tehniku, Katedra za toplotnu tehniku rekonstruisali su i modernizovali Laboratoriju za termotehniku uz pomoć donacije kompanije NIS a.d. Novi Sad. Prostor je temeljno uređen i opremljen savremenom informatičkom opremom.

Departman za energetiku i procesnu tehniku poseduje bogatu tradiciju u laboratorijskim aktivnostima u oblasti termotehnike i procesne tehnike. Preko 40 godina izvode se naučna istraživanja, izvode se laboratorijske vežbe u okviru niza predmeta Studijskog programa Energetika i procesna tehnika, izvode se jednostavna merenja i analize u okviru master radova i doktorskih disertacija studenata i dr.

U tom pogledu saradnja sa kompanijom NIS ima neprocenjiv značaj i predstavlja snažan podsticaj namerama da se unapredi naučno istraživački rad na Departmanu i FTN-u generalno. Laboratorija za termotehniku, informatički opremljena od strane kompanije NIS omogućava Departmanu za energetiku i procesnu tehniku dimaničan razvoj laboratorijskih aktivnosti, prvenstveno na polju integracije postojeće merno akvizicijske opreme i opreme za automatsku regulaciju sa savremenim softverskim alatima i aplikacijama. Time se značajno poboljšava pristup istraživanju i proširuju se mogućnosti analize različitih termotehničkih i procesnih problema, koji se sad opisuju i rešavaju pojednostvljenim inženjerskim metodama. Takođe, projektom kompanije NIS stvoreni su uslovi za razvoj i unapređenje svih laboratorijskih aktivnosti u okviru nastave a prostor laboratorije prilagođen je višim standardima nastave.

Svečano otvaranje Laboratorije za termotehniku održava se 13. novembra 2014. god. u 11 časova. Ispred kompanije NIS, događaju će prisustvovati:

  • Andrey Shibanov, zamenik generalnog direktora, direktor Funkcije za organizaciona pitanja
  • Alexey Belov, direktor Bloka Energetika
  • Igor Korać, zamenik direktora Bloka Energetika
  • Snežana Lakićević, menadžer za saradnju sa univerzitetima, obrazovnim i naučnim institucijama

Ispred Univerziteta u Novom Sadu, događaju će prisustvovati:

  • dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta
  • dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka
  • dr Vojin Grković, rukovodilac Departmana za energetiku i procesnu tehniku
  • dr Dušan Gvozdenac, šef Katedre za toplotnu tehniku
  • Ostali članovi Katedre

Nakon što je Laboratorija za termotehniku svečano otvorena uslediće predavanje namenjeno studentima, na temu „Predstavljanje Bloka Energetika“. Predavač: Igor Korać, Zamenik direktora Bloka Energetika, NIS a.d. Novi Sad.