Rezultati ispita “Prenos mase” 24.06.2017.

Rezultati ispita “Prenos mase” 24.06.2017.

Rezultati ispita

“Prenos mase”

održanog 24.06.2017.

R.br. Ime i prezime indeks poeni ocena
1. Predrag Ninković  ME 18/2011  45 5 (pet)
 2.  Uroš Živković  ME 17/2012  44  5 (pet)

Uvid u radove je 27.06.2017. u 10:30 h u prostoriji 009 Bloka F.

Predmetni nastavnik:
vanr. prof. Damir Đaković