Rezultati ispita “Osnovi procesne tehnike” 18.12.2016.

Rezultati ispita “Osnovi procesne tehnike” 18.12.2016.

Rezultati ispita

“Osnovi procesne tehnike”

održanog 18.12.2016.

R.br. Ime i prezime indeks poeni ocena
1. Marko Đekić ME 9/2011 61 6 (šest)
 2.  Nikola Drobac  ME 25/2011  69  7 (sedam)

Upis ocena i uvid u radove je 26.12.2016. u 11:30 h u prostoriji 009 Bloka F.

Predmetni nastavnici:
doc. dr Dunja Sokolović
doc. dr Damir Đaković