Rezultati ispita iz Osnova procesne tehnike 10.10.2015.

Rezultati ispita iz Osnova procesne tehnike 10.10.2015.

Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka

Energetika i procesna tehnika

 

Rezultati ispita

Osnovi procesne tehnike

10.10.2015.

 

 

R.br. Ime Prezime indeks poeni ocena
1. Dalibor Radonić M16527 75 8 (osam)
2. Vladimir Adamović M16451 60 6 (šest)
3. Kalman Akoš ME 12/12 55 6 (šest)
4. Bojan Kokotović M16412 45 5 (pet)
5. Ilija Damjanac ME 34/11 25 5 (pet)

Predmetni nastavnici

doc. dr Dunja Sokolović

doc. dr Damir Đaković