Predavanje Vladimira Vlahovića, inženjera iz kompanije Siemens AG (Power and Gas Division)

Predavanje Vladimira Vlahovića, inženjera iz kompanije Siemens AG (Power and Gas Division)

Dana 31.03.2016. od 10 do 12h u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka, dipl. inž. Vladimir Vlahović održaće predavanje u vezi sa njegovim neposrednim poslovnim aktivnostima i podeliće iskustva o svom radu u jednom velikom energetskom gigantu na svetskom nivou – kompaniji Siemens AG u Nemačkoj.

Vladimir Vlahović je svojevremeno završio studije na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku, a već dugi niz godina je zaposlen na različitim pozicijama u kompaniji Siemens AG u Nemačkoj (Erlangenu).

Naslov prezentacije: „How latest upgrades of Siemens Advanced Frame 50Hz Gas Turbines support changing market requirements“

Opis: Elektrane i njihove osnovne komponente su predviđene za višedecenijski neprekidan rad. Tokom vremena tržište električne energije se menja pod spoljnim uticajem, počevši od cene primarne energije do promene profila potrošnje. Kontinualnim poboljšanjem elektrana tokom redovnih servisnih aktivnosti, moguće je prilagoditi elektranu novnastaloj situaciji na tržištu.


Vladimir Vlahović

Siemens AG

Power and Gas Division Sales – North America

PG S NAM PHX, Freyeslebenstr. 1, 91058 Erlangen, Deutschland

e-mail: vladimir.vlahovic@siemens.com