Poziv na predavanje Dr Thomas-a Laminger-a

Poziv na predavanje Dr Thomas-a Laminger-a

Departman za energetiku i procesnu tehniku

 Katedra za procesnu tehniku

 

Ima zadovoljstvo da Vas pozove na predavanje Dr Thomas-a Laminger-a  sa Tehničkog Univerziteta u Beču, pod nazivom

Classification of mist separators for cooling lubricants

Predavanje će se održati u utorak 28.06.2016 u NISovoj učionici (A20) na Mašinskom institutu sa početkom u 12h.

Kolega Laminger je zaposlen na Institutu za hemijsko inženjerstvo, Tehničkog univerziteta u Beču u okviru istraživačke grupe za Mehaničko procesno inženjerstvo i tehnologiju čistog vazduha (Institute of Chemical Engineering, Research Division: Mechanical Process Engineering and Clean Air Technology) i na našem Departmanu boravi u okviru CEEPUS programa.