Poseta studenata Mašinskog fakulteta iz Sarajeva

Poseta studenata Mašinskog fakulteta iz Sarajeva

U petak 11.11.2022. u okviru posete Fakultetu tehničkih nauka iz Novog Sada studenti Mašinskog fakulteta iz Sarajeva i Mašinskog fakulteta iz Tuzle obišli su laboratorije Departmana za energetiku i procesnu tehniku. Dr Slobodan Tašin, doc. i dr Siniša Bikić, vanr. prof. prezentovali su studentima studijski program Energetika i procesna tehnika. Dr Siniša Bikić, vanr. prof. informisao je studente u vezi aktivnosti i rezultata projekta “Building Knowledge and Experience Exchange in CFD” finansiranog od strane CEEPUS fonda i projekta “Research and Development of Ionic Biofluids” finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije.