Osnovi termodinamike – II kolokvijum- 04.06.2024.

Osnovi termodinamike – II kolokvijum- 04.06.2024.

U prilogu se nalaze rezultati II računskog kolokvijuma održanog 04.06.2024.

  • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
  • Smatra se da je da student položio računski deo kolokvijuma ukoliko je ostvario minimum 13 bodova.
  • ZA UVID U RADOVE JAVITE SE MEJLOM na vladimir_p@uns.ac.rs
  • Za sva ostala pitanja javite se na mail vladimir_p@uns.ac.rs

Energetika i procesna tehnika

Ime Prezime Br.indeksa Kolokvijum
II
Miodrag Ilić ME 2/2022 10
Uroš Kovačev ME 3/2022 17
Nemanja Bozalo ME 4/2022 25
Nikolina Stojanović ME 5/2022 19
Bojan Bogdanović ME 7/2022 3
Jovan Apostolović ME 8/2022 4
Andrija Ember ME 12/2022 13
Dane Štula ME 14/2022 4
Anđelko Stević ME 27/2022 4
Dajana Kršić ME 37/2022 7