Osnovi termodinamike – 28.08.2023.

Osnovi termodinamike – 28.08.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 28.08.2023.

 • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
 • Smatra se da je da student položio računski deo ispita ako je ostvario minimum 20 bodova (odnosi se na stare studente koji ispit polažu u celini).
 • Smatra se da je da student položio računski deo kolokvijuma ako je ostvario minimum 13 bodova (odnosi se na nove studente koji ispit polažu parcijalno).
 • Ukoliko student želi da poništi ocenu neophodno je da se javi predmetnom profesoru.
 • Poslednji rok za poništenje ocene je na dan uvida u radove.
 • Uvid u radove će biti sutra od 10h kod profesora u kabinetu. 
 • Molimo studente da još jednom provere bodove sa web servisom (nakon puštanja preliminarnih bodova). Preliminarni bodovi će biti pušteni sutra na web servisu.
 • Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova.
 • Bodovi u servis će biti uneti u toku dana!
 • Bodovi koji se nalaze u tabeli su iz ovog roka! Za formiranje konačne ocene ostatak bodova će biti unet na web servis!
 • Evenutlana pitanja u vezi sa bodovima na servisu šaljete na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
 • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs

 

Inženjerstvo zaštite na radu

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Avgust
Z T
1 Branislava Gaić ZR 4/2021 10 20
2 Dajana Jagodić ZR 15/2020 10 40
3 Bojana Kuštrić ZR 05/2020 10

Čiste energetske tehnologije

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Avgust
Z T
1 Rastko Aćimov GT 11/2020 17 0
2 Tatjana Benčik GT 22/2021 20 20
3 Anastasija Stojaković GT 03/21 10 10

 

Proizvodno mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Avgust
Z T
1 Marija Sarić MP 06/18 25 5
2 Vladimir Nikin MP 19/20 10 14
3 Nikola Romić MP 35/20 0
4 Žika Jovanović MP 5/21 12 0
5 Miloš Stojkov MP 24/21 50 10
6 Milan Popović MP 26/21 27
7 Dušan Krulj MP 32/21 5 0
8 Aleksa Zagorac MP 43/21 10 12
9 Milan Opinćal MP 54/21 10 0
10 Aleksa Milićević MP 77/20 0
11 Marko Dunjić MP 46/19 50 40

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Avgust
Z T
1 Milan Pjevac MM 22/2020 10 38 15
2 Milan Pejčić MM 37/2019 8 10
3 Andreja Pavlović MM 08/21 43
4 Luka Galonja MM 09/21 40
5 Aleksandar Knežević MM 16/21 10 7
6 Jovo Bradašević MM 23/21 20
7 Dušan Janković MM 32/20 10 23
8 Marko Despotović MM 49/21 0
9 Darko Bambulović MM 48/21 21 0

Energetika i proecesna tehnika

 

R.Br. Ime Prezime E-mail Br.indeksa Prisustvo Avgust
Z T
1 Anja Vukomanović ME 59/20 10 7
2 Ivan Janović ME 2/21 34
3 Đorđe Kostadinović ME 8/21 10 39
4 Nenad Živković ME 15/21 10 30
5 Dimitrije Bogdanović ME 16/21 17
6 Pavle Atarac ME 25/21 3 20
7 Andrija Roganović ME 27/21 37
8 Miloš Savić ME 45/20 0
9 Lazar Lontoš ME 45/21 32 0
10 Ivona Černeli ME 29/19 0