Osnovi termodinamike – 25.09.2023.

Osnovi termodinamike – 25.09.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 25.09.2023.

 • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
 • Smatra se da je da student položio računski deo ispita ako je ostvario minimum 20 bodova (odnosi se na studente koji ispit polažu u celini).
 • Smatra se da je da student položio računski deo kolokvijuma ako je ostvario minimum 13 bodova (odnosi se studente koji ispit polažu parcijalno).
 • Ukoliko student želi da poništi ocenu neophodno je da se javi predmetnom profesoru.
 • Poslednji rok za poništenje ocene je na dan uvida u radove.
 • Termin uvida i upis ocena će biti u četvrtak od 10h u kancelariji predmetnog profesora!
 • Molimo studente da još jednom provere bodove sa web servisom (nakon puštanja preliminarnih bodova). Preliminarni bodovi će biti pušteni sutra na web servisu.
 • Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova.
 • Bodovi u servis će biti uneti u toku dana!
 • Bodovi koji se nalaze u tabeli su iz ovog roka! Za formiranje konačne ocene ostatak bodova će biti unet na web servis!
 • Evenutlana pitanja u vezi sa bodovima na servisu šaljete na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
 • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs

 

Čiste energetske tehnologije

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Oktobar II
Z T
Filip Draško GT 09/2021 0
Natalija Bajkić GT 18/2021 20

Zaštita životne sredine

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Oktobar II
Z T
Bogdan Nešković ZZ 44/2016 10 25
Isidora Jovanović ZZ 66/2016 10 30

Proizvodno mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Oktobar II
Z T
Stefan Slomo MP 57/16 10 0
Srđan Spaić MP 13/20 6 20
Jelena Gotovac MP 65/21 13 20

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Oktobar II
Z T
Milan Marjanović MM 12/21 0 17 0

Energetika i procesna tehnika

R.Br. Ime Prezime E-mail Br.indeksa Prisustvo Oktobar II
Z T
Pavle Atarac ME 25/21 3 20
Mateja Simeunović ME 33/21 4 15
Sanja Perić ME 46/20 0