Osnovi termodinamike – 22.06.2018.

Osnovi termodinamike – 22.06.2018.

  • Boldovanim su označeni studenti koji su popravljali neki od kolokvijuma ili koji su u junskom terminu prvi put polagali neki od kolokvijuma.
  • U tabeli je dat predlog ocene. Ukoliko ne prihvatate ocenu neophodno je da obavestite predmetnog nastavnika ili predmetne asistente mail-om ili lično najkasnije do srede 27.06.2018. u 12h, u suprotnom smatraće se da prihvatate ocenu.
  • Uvid u radove biće u sredu od 12h do 13h kod predmetnog nastvanika (teorija) i kod predmetnih asistenata (zadaci). Upis ocena će takođe, biti u sredu u 12h kod predmetnog nastavnika.
  • Parcijalno polaganje računskih kolokvijuma biće dozvoljeno još u narednom ispitnom terminu (julskom), nakon kojeg se brišu svi položeni kolokvijumi.

 

 

 

 

 

 

PROIZVODNO MAŠINSTVO
R.Br. Broj indeksa Prezime Ime Pred. (max. 5) Vežbe. (max. 5) I Kolokvijum (max. 25) II Kolokvijum (max. 25) Ukupno predispitne (max. 60) Teorija UKUPNO OCENA
1 MP 24/2014 Pašić Zdravko 1 0 1 1 5
2 MP 1/2016 Aleksić Pavle 5 3 8 8 5
3 MP 2/2016 Raletić Ilija 5 5 10 10 5
4 MP 3/2016 Ranisavljev Miloš 5 5 21 25 56 30 86 9
5 MP 4/2016 Solar Adam 5 5 NP 10 10 5
6 MP 5/2016 Simić Branko 5 2 7 7 5
7 MP 7/2016 Lacko Adrian 5 5 14 13 37 11 48 5
8 MP 8/2016 Smiljić Đorđe 5 5 25 25 60 61 7
9 MP 9/2016 Gordić Milan 3 5 8 8 5
10 MP 10/2016 Božić Dejan 5 5 12 13 35 35 5
11 MP 11/2016 Todorović Mladen 5 5 13 25 48 48 5
12 MP 12/2016 Bjelobrk Milan 4 3 15 16 38 38 5
13 MP 14/2016 Jovanović Nemanja 4 1 25 30 30 5
14 MP 15/2016 Tešić Nikola 3 4 12 20 39 39 5
15 MP 16/2016 Zoranović Mirko 5 3 8 8 5
16 MP 17/2016 Medakov Jovana 0 0 0 0 5
17 MP 18/2016 Petković Miladin 1 2 3 3 5
18 MP 19/2016 Mihajlović Marijana 0 1 1 1 5
19 MP 21/2016 Bojanić Luka 0 0 0 0 5
20 MP 22/2016 Sirovina Milan 5 5 20 NP 30 30 5
21 MP 25/2016 Stojaković Filip 5 5 10 10 5
22 MP 26/2016 Maksić Zvonko 3 3 6 6 5
23 MP 28/2016 Kašaji Mihajlo 5 5 18 18 46 46 5
24 MP 29/2016 Gordić Tomislav 5 5 13 25 48 40 88 9
25 MP 30/2016 Čolović Matija 5 5 14 25 49 25 74 8
26 MP 31/2016 Urošević Sava 0 0 0 0 5
27 MP 33/2016 Lalović Vlado 5 3 8 8 5
28 MP 35/2016 Đekić Nikola 3 3 6 6 5
29 MP 36/2016 Ćuruvija Nemanja 2 0 12 14 14 5
30 MP 37/2016 Mijatović Milica 4 1 13 18 36 36 5
31 MP 38/2016 Radmilović Špiro 5 2 13 21 41 18 61 7
32 MP 39/2016 Barjaktarović Nemanja 4 4 NP 8 8 5
33 MP 40/2016 Leginović Milan 5 4 25 34 34 5
34 MP 41/2016 Kovačević Boris 5 5 NP 10 10 5
35 MP 42/2016 Herodek Andrej 0 0 0 0 5
36 MP 43/2016 Spasojević Stanko 5 5 13 25 48 5 53 6
37 MP 44/2016 Mirić Predrag 5 5 13 19 42 42 5
38 MP 45/2016 Demkovič Boris 5 5 10 10 5
39 MP 49/2016 Buljević Nikola 5 5 20 30 0 30 5
40 MP 53/2016 Hrubik Vladimir 5 5 10 10 5
41 MP 56/2016 Repić Nedeljko 5 4 15 14 38 38 5
42 MP 57/2016 Slomo Stefan 5 5 10 10 5
43 MP 58/2016 Bojanić Nebojša 5 5 NP 19 29 29 5
44 MP 59/2016 Kusić Dejan 4 5 13 NP 22 22 5
45 MP 60/2016 Matijević Nenad 4 5 14 23 46 46 5
46 MP 61/2016 Jokanović Rosana 4 5 16 25 25 5
47 MP 62/2016 Daničić Kristijan 0 0 0 0 5
48 MP 64/2016 Ilić Nikola 4 4 8 8 5
49 MP 65/2016 Fabijan-Veselinović Nina 4 4 12 20 20 5
50 MP 66/2016 Mandić Slobodan 5 5 NP 25 35 35 5
51 MP 67/2016 Milić Milan 4 2 6 6 5
52 MP 70/2016 Topoljski Jan 5 5 23 33 23 56 6
53 MP 75/2016 Jovanović Saša 4 5 12 19 40 40 5
54 MP 76/2016 Trnjanac Predrag 5 4 9 9 5
55 MP 78/2016 Bjegović Miloš 1 4 20 21 46 46 5
56 MP 79/2016 Samardžija Dejan 0 0 0 0 5
57 MP 80/2016 Babić Mladen 5 5 NP 12 22 22 5
58 MP 81/2016 Marić Dušan 1 4 12 16 33 33 5
59 MP 82/2016 Tešić Jovan 4 5 9 9 5
MEHANIZACIJA I KONSTRUKCIONO MAŠINSTVO
R.Br. Broj indeksa Prezime Ime Pred. (max. 5) Vežbe (max. 5) I Kolokvijum (max. 25) II Kolokvijum (max. 25) Ukupno predispitne (max. 60) Teorija UKUPNO OCENA
1 MM 9/2014 Todorović Nebojša 0 0 0 0 5
2 MM 22/2015 Materić Slavko 0 0 0 0 5
3 MM 1/2016 Rafa Gabor 0 0 0 0 5
4 MM 2/2016 Dabić Mirjana 5 4 9 9 5
5 MM 4/2016 Kalanj Mirko 1 1 2 2 5
6 MM 5/2016 Andonović Vladimir 0 0 0 0 5
7 MM 6/2016 Kucurski Luka 5 3 14 25 47 47 5
8 MM 8/2016 Čubrilo Luka 0 0 0 0 5
9 MM 10/2016 Kešelj Nevenko 5 5 18 25 53 40 93 10
10 MM 12/2016 Panić Nikola 1 0 1 1 5
11 MM 14/2016 Jošić Dario 5 5 10 10 5
12 MM 15/2016 Kudrić Tane 5 5 20 30 30 5
13 MM 16/2016 Đurić Kristina 1 1 12 23 37 20 57 6
14 MM 17/2016 Đukić Branka 5 4 9 9 5
15 MM 18/2016 Nedimović Momčilo 5 0 5 5 5
16 MM 20/2016 Panić Mitar 5 2 25 23 55 55 6
17 MM 21/2016 Smiljanić Filip 0 0 0 0 5
18 MM 22/2016 Ognjenović Zoran 4 3 20 17 44 44 5
19 MM 23/2016 Erić Marko 5 0 5 5 5
20 MM 24/2016 Spasenović Marko 4 4 13 21 42 20 62 7
21 MM 26/2016 Danilov Dejana 3 5 13 24 45 27 72 8
22 MM 27/2016 Nikačev Vladimir 5 4 9 9 5
23 MM 28/2016 Lazić Petar 5 0 5 5 5
24 MM 30/2016 Veselinović Miloš 5 5 10 10 5
25 MM 31/2016 Pantić Goran 4 5 25 18 52 52 6
26 MM 33/2016 Bajić Milutin 5 2 7 7 5
27 MM 35/2016 Mitrović Jovana 5 0 20 25 25 5
28 MM 37/2016 Radić Katarina 4 5 25 25 59 61 7
29 MM 38/2016 Jović Miroslav 1 0 1 1 5
30 MM 43/2016 Skočić Marko 0 0 0 0 5
31 MM 44/2016 Tatić Nikola 5 5 NP 10 10 5
32 MM 45/2016 Grgić Momčilo 2 0 2 2 5
33 MM 48/2016 Dangubić Vlado 5 5 10 10 5
34 MM 51/2016 Dragić Marko 4 0 4 4 5
35 MM 53/2016 Radić Nemanja 5 5 13 13 36 15 51 6
36 MM 56/2016 Čanak Maniša 0 0 NP 0 0 5
37 MM 39/2017 Marković Jovana 5 5 18 20 48 48 5
38 MM 40/2017 Pavić Nikola 5 5 19 29 29 5
39 MM 41/2017 Reljin Zorana 3 5 13 23 44 28 72 8
40 MM 42/2017 Kitić Goran 5 5 25 25 60 37 97 10
ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA
R.Br. Broj indeksa Prezime Ime Pred. (max. 5) Vežbe.  (max. 5) I Kolokvijum (max. 25) II Kolokvijum (max. 25) Ukupno predispitne (max. 60) Teorija UKUPNO OCENA
1 ME 14/2015 Lazić Stefan 5 4 18 27 27 5
2 ME 15/2015 Bačić Marko 0 0 0 0 5
3 ME 35/2015 Korović Marko 0 1 1 1 5
4 ME 43/2015 Torbić Ognjen 5 4 9 9 5
5 ME 54/2015 Bošnjak Bojan 0 3 3 3 5
6 ME 1/2016 Belović Aleksandar 5 5 13 25 48 48 5
7 ME 2/2016 Tojagić Dušan 5 5 12 25 47 47 5
8 ME 3/2016 Cvijetić Nemanja 5 5 15 25 50 11 61 7
9 ME 4/2016 Lazić Marko 2 5 23 24 54 54 6
10 ME 5/2016 Herbut Elena 5 5 24 19 53 53 6
11 ME 6/2016 Radović Zorana 5 5 14 23 47 35 82 9
12 ME 7/2016 Lazić Zorana 5 5 12 24 46 30 76 8
13 ME 9/2016 Brajić Siniša 4 5 12 25 46 15 61 7
14 ME 10/2016 Knežević Vesna 5 5 14 23 47 37 84 9
15 ME 11/2016 Simonović Miloš 5 5 12 20 42 35 77 8
16 ME 12/2016 Ilić Cvijeta 3 5 14 25 47 35 82 9
17 ME 13/2016 Perić Veljko 4 4 8 8 5
18 ME 14/2016 Princip Gordan 2 5 25 16 48 48 5
19 ME 15/2016 Filipović Đorđe 4 5 21 30 18 48 5
20 ME 16/2016 Pejić Miloš 5 5 25 16 51 51 6
21 ME 17/2016 Lukić Nataša 2 5 25 12 44 44 5
22 ME 20/2016 Racić Milica 3 5 25 23 56 56 6
23 ME 25/2016 Bubnjević Nemanja 5 5 23 15 48 48 5
24 ME 26/2016 Burg Viktor 2 5 7 7 5
25 ME 29/2016 Zrnić Dragoljub 5 5 12 25 47 25 72 8
26 ME 30/2016 Bobić Bojan 4 5 19 24 52 52 6
27 ME 31/2016 Jerković Bojana 2 3 5 5 5
28 ME 32/2016 Pavlović Nemanja 5 3 8 8 5
29 ME 33/2016 Barać Stefan 0 0 0 0 5
30 ME 35/2016 Kovač Damjan 4 5 16 25 25 5
31 ME 37/2016 Stanišić Nikola 3 5 8 8 5
32 ME 40/2016 Ivanišević Miloš 1 4 5 5 5
33 ME 41/2016 Rakić Filip 5 5 13 21 44 44 5
34 ME 44/2016 Srnić Danijela 5 4 9 9 5
35 ME 45/2016 Sunajko Mila 2 2 4 4 5
36 ME 47/2016 Vuković Nemanja 5 5 23 23 56 56 6
37 ME 52/2016 Branković Sofija 1 5 6 6 5
38 ME 54/2016 Jakovljević Nemanja 3 5 8 8 5
TEHNIČKA MEHANIKA I DIZAJN U TEHNICI
R.Br. Broj indeksa Prezime Ime Pred. (max. 5) Vežbe (max. 5) I Kolokvijum (max. 25) II Kolokvijum (max. 25) Ukupno predispitne (max. 60) Teorija UKUPNO OCENA
1 MT 19/2015 Kandić Dušana 0 0 0 5
2 MT 1/2016 Balać Sonja 4 5 25 25 59 61 7
3 MT 7/2016 Žužić Danilo 4 2 6 6 5
4 MT 10/2016 Đukušić Branka 5 5 10 10 5