Osnovi termodinamike – 16.09.2023.

Osnovi termodinamike – 16.09.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 16.09.2023.

 • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
 • Smatra se da je da student položio računski deo ispita ako je ostvario minimum 20 bodova (odnosi se na studente koji ispit polažu u celini).
 • Smatra se da je da student položio računski deo kolokvijuma ako je ostvario minimum 13 bodova (odnosi se studente koji ispit polažu parcijalno).
 • Ukoliko student želi da poništi ocenu neophodno je da se javi predmetnom profesoru.
 • Poslednji rok za poništenje ocene je na dan uvida u radove.
 • Uvid u radove će se održati u 10h u sredu 20.9.2023. u kancelariji predmetnog profesora!
 • Molimo studente da još jednom provere bodove sa web servisom (nakon puštanja preliminarnih bodova). Preliminarni bodovi će biti pušteni sutra na web servisu.
 • Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova.
 • Bodovi u servis će biti uneti u toku dana!
 • Bodovi koji se nalaze u tabeli su iz ovog roka! Za formiranje konačne ocene ostatak bodova će biti unet na web servis!
 • Evenutlana pitanja u vezi sa bodovima na servisu šaljete na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
 • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs

 

 

Čiste energetske tehnologije

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Oktobar I
Z T
4 Mihailo Miljuš GT 3/2020 5 30
Filip Draško GT 09/2021 0
Anastasija Stojaković GT 03/21 10 12

Zaštita životne sredine

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo okt.01
Z T
2 Bogdan Nešković ZZ 14/2016 10 13 20

 

Proizvodno mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Oktobar I
Z T
Stefan Slomo MP 57/16 10 20
Milan Popović MP 26/21 20
Boris Pavlović MP 72/21 7 20

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo okt.01
Z T
Nemanja Radaković MM 6/21 0
Dušan Janković MM 32/20 10 12
Darko Bambulović MM 48/21 32 20
Nemanja Dedić MM 05/17 20

Energetika i procesna tehnika

R.Br. Ime Prezime E-mail Br.indeksa Prisustvo Oktoar 1
Z T
23 Igor Varga ME 30/2020 8 35 25
Ivan Janović ME 2/21 17
Petar Bobar ME 13/21 25
Pavle Atarac ME 25/21 3 31 0
Veljko Ivanović ME 34/21 5
Dušan Kostić ME 44/21 30
Miloš Savić ME 45/20 7 30
Ivan Buljubašić ME 50/21 20
Mina Jovanović ME 13/18 10