Osnovi termodinamike – 09.12.2023.

Osnovi termodinamike – 09.12.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 09.12.2023.

 • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
 • Smatra se da je da student položio računski deo ispita ako je ostvario minimum 20 bodova (odnosi se na studente koji ispit polažu u celini).
 • Ukoliko student želi da poništi ocenu neophodno je da se javi predmetnom profesoru.
 • Poslednji rok za poništenje ocene je na dan uvida u radove.
 • Za slučaj da nisu uneti bodovi za prisustvo, doneti svesku na uvid!
 • Termin uvida i upis ocena će biti u petak 15.12. od 10h u kancelariji predmetnog profesora!
 • Molimo studente da još jednom provere bodove sa web servisom (nakon puštanja preliminarnih bodova). Preliminarni bodovi će biti pušteni sutra na web servisu.
 • Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova.
 • Bodovi u servis će biti uneti u toku dana!
 • Bodovi koji se nalaze u tabeli su iz ovog roka! Za formiranje konačne ocene ostatak bodova će biti unet na web servis!
 • Evenutlana pitanja u vezi sa bodovima na servisu šaljete na mejl vladimir_p@uns.ac.rs
 • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vladimir_p@uns.ac.rs

 

Osnovi termodinamike

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Decembar
Z T
1 Marko Katanić ME 04/2019 0 28 30
2 Petar Zubnar MM 06/2019 10 0