Osnovi termodinamike – 04.09.2023.

Osnovi termodinamike – 04.09.2023.

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 04.09.2023.

 • Ukoliko student napiše rešenje bez postupka bodovi se ne dodeljuju.
 • Smatra se da je da student položio računski deo ispita ako je ostvario minimum 20 bodova (odnosi se na studente koji ispit polažu u celini).
 • Smatra se da je da student položio računski deo kolokvijuma ako je ostvario minimum 13 bodova (odnosi se studente koji ispit polažu parcijalno).
 • Ukoliko student želi da poništi ocenu neophodno je da se javi predmetnom profesoru.
 • Poslednji rok za poništenje ocene je na dan uvida u radove.
 • Uvid u radove će održati u 15h u petak 8.9.2023. u kancelariji predmetnog asistenta!
 • Molimo studente da još jednom provere bodove sa web servisom (nakon puštanja preliminarnih bodova). Preliminarni bodovi će biti pušteni sutra na web servisu.
 • Minimalan broj bodova koji se po pravilniku mora uneti na web servis je 30, to ne znači da je student ostvario taj broj bodova.
 • Bodovi u servis će biti uneti u toku dana!
 • Bodovi koji se nalaze u tabeli su iz ovog roka! Za formiranje konačne ocene ostatak bodova će biti unet na web servis!
 • Evenutlana pitanja u vezi sa bodovima na servisu šaljete na mejl vlaovicz@uns.ac.rs
 • Za sva ostala pitanja javite se na mejl vlaovicz@uns.ac.rs

 

Zaštita na radu

Školska godina 2021/2022
R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Septembar
Z T
1 Branislava Gaić ZR 4/2021 10 30

Čiste energetske tehnologije

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Septembar
Z T
Anastasija Stojaković GT 03/21 10 10
Bozidar Stanković GT 18/2015 10 18
Marko Hoda GT 2/2021 1 20

Proizvodno mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Septembar
Z T
Vladimir Nikin MP 19/20 10 17
Nikola Romić MP 35/20 0
Dušan Krulj MP 32/21 5 18
Nemanja Eror MP 42/21 40
Boris Pavlović MP 72/21 7 0

 

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

R.Br. Ime Prezime Br.indeksa Prisustvo Septembar
Z T
Milan Pejčić MM 37/2019 8 25 15
Milan Marjanović MM 12/21 0 22 20
Marko Despotović MM 49/21 40
Darko Bambulović MM 48/21 17 17

 

Energetika i procesna tehnika

R.Br. Ime Prezime E-mail Br.indeksa Prisustvo Septembar
Z T
18 Vladimir Bakša ME 21/2020 10 0
23 Igor Varga ME 30/2020 8 17
31 Milan Pupovac ME 54/2020 10 0
Jovan Jovičić ME 1/21 0 0
Đorđe Kostadinović ME 8/21 10 10
Dimitrije Bogdanović ME 16/21 10 30 0
Pavle Atarac ME 25/21 3 10 0
Andrija Roganović ME 27/21 0
Mateja Simeunović ME 33/21 4 6
Miloš Savić ME 45/20 0
Lazar Lontoš ME 45/21 10
Ivan Buljubašić ME 50/21 32
Mina Jovanović ME 13/18 0
Sanja Perić ME 46/20 0