Osnovi mehanike fluida (Uvod u mašinstvo) – 20.07.2022.

Osnovi mehanike fluida (Uvod u mašinstvo) – 20.07.2022.

Ispit iz predmeta UVOD U MAŠINSTVO (mehanika fluida) održanog 20.07.2022.g.  položili su sledeći studenti:

 

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Marko Sušić ZK 28/15 8
2. Sven Horvat ZU 23/20 7
3. Miona Koperec ZU 16/20 7

 

Radovi se mogu pogledati u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

 

U Novom Sadu

20.07.2022.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme