Osnovi mehanike fluida – 31.08.2023.

Osnovi mehanike fluida – 31.08.2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 31.08.2023.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Jovana Mrkšić GT 4/19 6
2. Nikola Živković MM 26/18 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 31.08.2023.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Jovana Mrkšić GT 4/19 6
2. Nikola Živković MM 26/18 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 11.09.2023.g. u 10:00h  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

01.09.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme