Osnovi mehanike fluida – 19.05.2024.

Osnovi mehanike fluida – 19.05.2024.

Први колоквијум из предмета ОСНОВИ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА одржаног 19.05.2024.г.  положили су следећи студенти:

 

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса Оцена
1. Милош Дујаковић МП 56/19 10
2. Мила Сунајко МЕ 45/16 10
3. Душан Милијановић ММ 24/15 6

 

Други колоквијум из предмета ОСНОВИ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА одржаног 19.05.2024.г.  положили су следећи студенти:

 

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса Оцена
1. Бојан Радовић МП 25/19 6-
2. Раде Стојковић МП 35/14 6-

 

Радови се могу погледати у понедељак 27.05.2024.г. у 12:00  у канцеларији 130А (спрат зграде машинских института).

 

У Новом Саду

22.05.2024.г.

Са Катедре за механику флуида и хидропнеуматске системе