Osnovi mehanike fluida – 11.07.2023.

Osnovi mehanike fluida – 11.07.2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 11.07.2023.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Nikola Jeremić ZR 12/16 7
2. Nikola Uzelac ZR 6/17 6
3. Adriana Dragičević ME 17/17 6
4. Vesna Kordić ZR 21/18 6

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 11.07.2023.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Bogdan Nešković ZZ 44/16 9
2. Siniša Petrović MP 6/20 9
3. Nikola Uzelac ZR 6/17 7
4. Maja Dobrivojević MP 1/20 6
5. Dalibor Stojačić MP 5/20 6
6. Vesna Kordić ZR 21/18 6

 

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 17.07.2023.g. u 10:00  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

13.07.2023.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme