Osnovi mehanike fluida – 11.04.2024.

Osnovi mehanike fluida – 11.04.2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 11.04.2024.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Marko Lazić MP 74/19 8
2. Vilmoš Talpai MP 45/18 7
3. Sara Mršić ME 14/18 6
4. Rade Stojković MP 35/14 6-

 

Drugi kolokvijum iz predmeta OSNOVI MEHANIKE FLUIDA održanog 11.04.2024.g.  položili su sledeći studenti:

 

R.br. Ime i prezime Br. indeksa Ocena
1. Vilmoš Talpai MP 45/18 7
2. Nemanja Prodanović MP 73/19 6
3. Akoš Kalman ME 12/12 6-
4. Marko Lazić MP 74/19 6-
5. Sara Mršić ME 14/18 6-

 

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 18.04.2024.g. u 13:30  u kancelariji 130A (sprat zgrade mašinskih instituta).

 

U Novom Sadu

16.04.2024.g.

Sa Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme