Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije – seminarski rad

Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije – seminarski rad

 

Broj bodova ostvaren za seminarski rad iz predmeta Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije prikazan je u tabeli:

Grupa

Članovi grupe

Naziv teme

Bodovi

Pisana verzija

PPT

Ukupno

1 Kovač Damjan, Ivanišević Miloš, Stanišić Nikola Kompanija Gazprom Neft i održivi razvoj

16

7.5

23.5

2 Vuković Nemanja, Burg Viktor, Princip Gordan Kompanija OMV i održivi razvoj

18

5

23

3 Pavlović Nemanja, Rakić Filip, Bubnjević Nemanja Kompanija Shell i održivi razvoj

20

8.5

28.5

4 Ilić Cvijeta, Radović Zorana, Tojagić Dušan Kompanija Lukoil i održivi razvoj

16

9.5

25.5

5 Korović Marko, Lazić Stefan, Simonović Miloš Kompanija British Petroleum i održivi razvoj

14

7

21

6 Knežević Vesna, Herbut Elena, Lazić Zorana Kompanija Mol i održivi razvoj

19.5

10

29.5

7 Lazić Marko, Zrnić Dragoljub, Bobić Bojan Kompanija Statoil i održivi razvoj

14

10

24

8 Cvijetić Nemanja, Belović Aleksandar, Perić Veljko Kompanija Repsol i održivi razvoj

16.5

10

26.5

9 Jakovljević Nemanja, Jerković Bojana, Branković Sofija Kompanija Hellenic Petroleum i održivi razvoj

19

10

29

10 Lukić Nataša, Racić Milica, Pejić Miloš Kompanija ENI i održivi razvoj

15

7.5

22.5

11 Filipović Đorđe, Brajić Siniša, Bošnjak Bojan Kompanija Total i održivi razvoj

14

9

23

12 Srnić Danijela, Sunajko Mila, Barać Stefan Kompanija Exxon Mobil i održivi razvoj

16

7

23

13 Ćirić Vladimir Kompanija Chevron i održivi razvoj

10

7

17

 

 

Novi Sad,

31.05.2018.

Predmetni nastavnik: dr. Dunja Sokolović

Predmetni asistent: Bojana Despotović