Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije – 08.06.2018.

Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije – 08.06.2018.

 

Rezultati drugog kolokvijuma održanog u petak 08.06.2018. i ukupan broj bodova ostvarenih na predispitnim obavezama prikazani su u tabeli:

 

Broj indeksa

Prezime

Ime

Prisustvo na vežbama

Prisusto na predavanjima

Prvi kolokvijum

Drugi kolokvijum

Seminarski rad

Ukupan broj bodova

Ocena

M16467 Rašeta Miloš           0.0  
ME 36/2012 Grujić Boris           0.0  
ME 52/2012 Živojinović Vladimir           0.0  
ME 14/2013 Đukić Miloš           0.0  
ME 18/2013 Đajić Nemanja           0.0  
ME 48/2013 Obrenović Dragiša           0.0  
ME 3/2014 Lukić Miloš           0.0
ME 21/2014 Svoboda Nikola           0.0  
ME 29/2014 Ćirić Vladimir 1 0 24 10 17 52.0 6
ME 31/2014 Ćuk Milana           0.0  
ME 39/2014 Đurić Milica           0.0  
ME 4/2015 Zobenica Ilija           0.0  
ME 12/2015 Tančić Nemanja 4 2 20 13 19 58.0 6
ME 14/2015 Lazić Stefan 4 5 13 14 21 57.0 6
ME 15/2015 Bačić Marko           0.0  
ME 35/2015 Korović Marko 3 3 10   21 37.0  
ME 43/2015 Torbić Ognjen 4 5 12 12 18 51.0 6
ME 44/2015 Bošnjak Vladimir 5 5 14 27 17 68.0 7
ME 45/2015 Cvijić Nenad 2 2 21 21 15 61.0 6
ME 47/2015 Skopljak Dejan 5 5 25 17 23 75.0 8
ME 48/2015 Perović Branislav 5 5 15 12 28 65.0 7
ME 54/2015 Bošnjak Bojan 3 5 20 15.5 23 66.5 7
ME 1/2016 Belović Aleksandar 5 5 15 22.5 26.5 74.0 8
ME 2/2016 Tojagić Dušan 4 5 22 17 25.5 73.5 8
ME 3/2016 Cvijetić Nemanja 5 5 25.5 24.5 26.5 86.5 9
ME 4/2016 Lazić Marko 4 5 23.5 11 24 67.5 7
ME 5/2016 Herbut Elena 5 5 24.5 22.5 29.5 86.5 9
ME 6/2016 Radović Zorana 4 5 30 24 25.5 88.5 9
ME 7/2016 Lazić Zorana 3 5 29 25 29.5 91.5 10
ME 9/2016 Brajić Siniša 5 5 21.5 23.5 23 78.0 8
ME 10/2016 Knežević Vesna 4 5 25 24 29.5 87.5 9
ME 11/2016 Simonović Miloš 5 5 30 24 21 85.0 9
ME 12/2016 Ilić Cvijeta 5 5 30 26 25.5 91.5 10
ME 13/2016 Perić Veljko 4 5 29 22 26.5 86.5 9
ME 14/2016 Princip Gordan 5 5 20 13 23 66.0 7
ME 15/2016 Filipović Đorđe 5 5 19 15 23 67.0 7
ME 16/2016 Pejić Miloš 5 5 28 19 22.5 79.5 8
ME 17/2016 Lukić Nataša 4 4 21 23 22.5 74.5 8
ME 20/2016 Racić Milica 1 5 22.5 24.5 22.5 75.5 8
ME 21/2016 Mirković Cvijetin           0.0  
ME 25/2016 Bubnjević Nemanja 5 5 29 25.5 28.9 93.4 10
ME 26/2016 Burg Viktor 4 5 17.5 16 23 65.5 7
ME 29/2016 Zrnić Dragoljub 5 5 28 23.5 24 85.5 9
ME 30/2016 Bobić Bojan 5 5 28.5 23 24 85.5 9
ME 31/2016 Jerković Bojana 1 4     29 34.0  
ME 32/2016 Pavlović Nemanja 4 5 20 18 28.9 75.9 8
ME 33/2016 Barać Stefan   3     23 26.0  
ME 35/2016 Kovač Damjan 3 5 21.5 21 23.5 74.0 8
ME 37/2016 Stanišić Nikola 5 5 13 23 23.5 69.5 7
ME 39/2016 Tomić Boro           0.0  
ME 40/2016 Ivanišević Miloš 5 5 9   23.5 42.5  
ME 41/2016 Rakić Filip 5 5 30 24.5 28.9 93.4 10
ME 44/2016 Srnić Danijela 3 4     23 30.0  
ME 45/2016 Sunajko Mila 3 5     23 31.0  
ME 47/2016 Vuković Nemanja 5 5 25 25.5 23 83.5 9
ME 52/2016 Branković Sofija 1 4 20 17.5 29 71.5 8
ME 54/2016 Jakovljević Nemanja 3 5 22.5 7 29 66.5 7

 

Studenti koji su obeleženi crvenom bojom nisu stekli uslov za potpis.

 

Novi Sad,

11.06.2018.

Prof. dr Dunja Sokolović

MSc Bojana Despotović